Aktuális, Médiavilág

Ha kell törvényt is módosítana saját érdekében az RMDSZ zavarosban halászó vezérkara 

Törvényt módosítana az RMDSZ, hogy ne lehessen elszámoltatni, írja oknyomozó riporjában Sípos Zoltán, az Átlátszó Erdélyben.

Az RMDSZ a vesztes pereinek érvelését építené bele a törvénybe. Ha elfogadják, rá többé nem lesz érvényes a közérdekű adatokhoz való hozzáférést szabályozó törvény.

Az RMDSZ rendre elveszíti azokat a pereket, melyeket a közérdekű információk kiadásának megtagadásáért indítottunk, ezért most új eszközhöz nyúlt. Úgy módosítaná a 2001/544-es törvényben a közérdekű adatok közlésére kötelezett szervezetek definícióját, hogy az már ne vonatkozzon rá.

A Szabad Európa megszerezte a képviselőház kulturális szakbizottságához benyújtott módosító javaslatokat, amelyeket Szabó Ödön RMDSZ-képviselő jegyez. Egyéb változtatások mellett az RMDSZ módosításai szűkítenék azon entitások körét, amelyek a törvény hatálya alá esnek.

A közhasznúsági kártya

Míg eddig a jogszabályban az általános „nemkormányzati közhasznú szervezetek” (organizații neguvernamentale de utilitate publică) kifejezés szerepelt, az RMDSZ ezt a sokkal szűkebb, „kormányhatározat által közhasznú státuszúvá nyilvánított nemkormányzati szervezetek” (organizații neguvernamentale cu statut de utilitate publică, obținută prin hotărâre a Guvernului) szintagmára cserélné.

A módosítás az átláthatósági törvényt azzal is korlátozná, hogy csak akkor vonatkozna más jogi személyekre, amennyiben azok közpénzt kapnak, és olyan információkra, amelyek ezzel az állami támogatással kapcsolatosak.

A módosító indítvány indoklása ravaszul annyit közöl, hogy a romániai nemzeti kisebbségeket képviselő 19 szervezet közül 13-nak a közhasznú státuszát egyébként is kormányhatározat ismeri el, így az új megfogalmazás nem jelentene számukra új helyzetet.

Azt azonban „elfelejti” hozzátenni, hogy az RMDSZ egyike azon kisebbségi szervezeteknek, melyek nem rendelkeznek ilyen, kormányhatározat útján elismert közhasznú státusszal. Így, ha a módosító indítványt elfogadják, az RMDSZ egy csapásra kikerül a törvény hatálya alól.

Közhasznú tevékenység vagy közhasznú státusz?

Az RMDSZ ezzel a javaslattal pontosan azt a jogi érvet emelné törvényerőre, mellyel elvesztette azokat a pereket, melyeket az Átlátszó Erdély Egyesület indított közérdekű információk kiadásáért. Az RMDSZ egyik érve ugyanis az volt, hogy a 2001/544-es törvény nem vonatkozik az RMDSZ-re, mert a szervezetnek nincsen közhasznú státusza.

A bíróság eddig minden esetben elfogadta az Átlátszó Erdély érveit, miszerint a „közhasznúság”, amiről a törvény beszél, nem azonos a „közhasznú státusszal”. A közhasznúság minősége ugyanis fennállhat anélkül is, hogy a kormány az adott szervezetet közhasznú státuszúnak minősítse, hiszen az éppen a státusz odaítélésének az előfeltételét képezi.

A közérdekű információkhoz való hozzáférésről szóló, 2001/544-es törvény módosítását tavaly kezdeményezték az USR-Plus és a PSD képviselői.

 

A javasolt változtatások többek között előírnák azt, hogy:

 

a közintézmények tegyék közzé a kapott közérdekű adatigényléseket és válaszokat;

a kért információkat elektronikusan, kereshető formában tegyék közzé;

amennyiben egy dokumentum a közérdekű adatok mellett személyes adatokat is tartalmaz, annyiban a kért információt a személyes adatok kitakarásával kell közzétenni. A személyes adatok védelme nem lehet kifogás a kért információk kiadásának a megtagadására.

Az RMDSZ módosító indítványa mindhárom javaslatot elvetné. Az elsőt amiatt, hogy az adatigénylések közzététele lehetővé tenné az adatokat kérő személy azonosítását, a másodikat azért, mert szerintük a nyílt adatok közzététele kibertámadásoknak tenné ki a közintézmények honlapját, a harmadikat pedig amiatt, mert a bíróságnak van joga eldönteni, mi lehet kifogás, és mi nem a kért információk megtagadására.

Lényegi módosításokat nem terveznek – ígérte az RMDSZ

 

 

A törvénytervezetet március 3-án terjesztették volna végső szavazásra a képviselőház plénumában, és bár úgy a kormánykoalíció, mint az ellenzék támogatását élvezte, az RMDSZ kérésére nem szavaztak róla. Az RMDSZ arra hivatkozott, hogy a tervezetet vissza kell küldeni a bizottságokhoz.

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond akkor úgy nyilatkozott, hogy azt szeretnék elérni, hogy a közérdekű adatigénylésekre adott válaszok hiánya miatt ne az adott feladattal megbízott osztályt, hanem az intézmény vezetőjét szankcionálják. Csoma arról biztosította a Szabad Európát, hogy más, lényegi módosításokat nem terveznek.

A módosító indítvány ellen egy sor civil szervezet tiltakozik. A TamTam – Grupul ONG-uri pentru Cetăţean koalíció (melynek az Átlátszó Erdély is tagja) közleménye szerint az RMDSZ által javasolt módosítás azt eredményezné, hogy míg minden romániai párt, valamint a nemzeti kisebbségek közhasznú státusszal rendelkező szervezetei is kötelesek lennének közérdekű információkat szolgáltatni, addig az RMDSZ erre nem lenne kötelezhető.

„Az RMDSZ módosító indítványai nem csak akadályozzák az átláthatóság növelését, hanem épp a közérdekű információkhoz való hozzáférést szabályozó törvény alapelveit sértik. Mindezt azért, hogy az RMDSZ védje magát azoktól a polgároktól, akiket képviselnie kellene. Az aláíró szervezetek szerint ezek a módosítások elfogadhatatlanok, és arra kérik a parlamenti pártokat, hogy utasítsák el az RMDSZ javaslatait” – áll a közleményben.

Abonează-te
Notificare la
guest

0 Comentarii
Feedback instant
Vezi toate comentariile