Aktuális

Mi is az valójában, amit „covid-járványnak” neveznek? – Marina Ioana-Alexandra bukaresti ügyvédnő hivatalos beadványt intézett a román kormányhoz és Egészségügyi Minisztériumhoz, melyben kéri, hiteles dokumentációval igazolják a Covid19 valódi létezését 

Marina Ioana-Alexandra ügyvéd a bukaresti ügyvédi kamara tagja, az Ügyvédek a  Jogok és Szabadság Védelméért Szövetségének elnöke, hivatalos beadványban kérte fel a román kormányt és a bukaresti  Egészségügyi Minisztériumot, hogy közöljék és tegyék elérhetővé a covid vírus létezését bizonyító tudományos tanulmányokat, illetve a maszkviselés egészségügyi és járványügyi célokat igazoló hivatalos orvosi bizonyítékait, s nem utolsósorban azt, hogy a covid kísérleti oltás az egyetlen megoldás arra, hogy egy virózisos járványt visszaszorítsanak.

 

Marina Ioana-Alexandra ügyvéd kérelmében felhívta a román kormány figyelmét arra, hogy a mindeddig  elfogadható módon nem bizonyított okok miatt  elrendelt  korlátozó intézkedések katasztrofálisan érintik mind az ország gazdaságát mint a polgárok alapvető, alkotmányos , emberi jogait.

Beadványában Marina Ioana-Alexandra  felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az elrendelt , semmi orvosi ténnyel alá nem támasztott, az Alkotmányos törvényeket megsértő   korlátozó intézkedések katasztrofálisan érintik az ország gazdaságát és súlyosan sértik az Alkotmányt, illetve az állampolgárok alapvető szabadságjogait. .

Indoklást, hivatalos szakmai dokumentációt kért, hogy a kormány adjon magyarázatot, miért kényszerítenek megszorító és diszkrimináló intézkedésekkel, vagy törvénytelen jutalmazással arra embereket, hogy azok beadassanak maguknak egy olyan kísérleti szert, mely kockázataiért, esetleges halált okozó mellékhatásaiért  senki nem vállal felelősséget.

A bukaresti ügyvédnő hivatalos beadványában felhívta a címzettek, azaz a román kormány és az Egészségügyi Minisztérium figyelmét arra, hogy hasonló folyamodvány esetében a törvény értelmében 7 napon belül kötelesek választ adni a feltett kérdésekre.

A beadvány teljes egészében, román nyelven lennebb olvasható.

„Către,

GUVERNUL ROMÂNIEI,
În atenția d-lui Prim-Ministru al României,
Spre știință d-lui Ministru al Sănătații,
Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureşti, cod poștal 011791
Adresă web: www.gov.ro ; email: [email protected]
Telefon centrală:
4-021-314 34 00 / 4-021-319 15 64
Către,
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, Sector 1, Bucureşti, cod postal 010024
Adresă email: [email protected]
Telefon centrală:
021 3072 500 / 021 3072 535
Subscrisa ASOCIAŢIA JURIȘTILOR pentru APĂRAREA DREPTURILOR și LIBERTĂŢILOR (JADL), cu sediul în xxxx, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecatoria Sector x București, prin Președinte – Avocat Marina-Ioana Alexandru, în temeiul dispozițiilor Art.22(1) – Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate, Art.23(1) – Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile Art.26(pct.2) – Dreptul persoanei de a dispune de ea însăși , art.31 – Dreptul la informație Art.34(1) – Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat, art.51 – Dreptul la petiționare, art.52(1) – Dreptul persoanei vatămate de o autoritate publică, art.53 – Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți; art.54(1) – Fidelitatea față de țara este sacră, art.55(1) – Cetațenii au dreptul și obligația să apere România, art.2(1) – Suveranitatea națională aparține poporului român, din Constituția României, Vă NOTIFICĂM și vă CEREM ÎN MOD IMPERATIV ca în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea prezentului document să ne răspundeți clar, explicit, în detaliu și să ne puneți de îndată la dispoziție întreaga documentație pe care o indicăm, după cum urmează:
1.STUDIUL ȘTIINȚIFIC efectuat și recunoscut unanim la nivel mondial și efectuat și recunoscut implicit și în România, care a demonstrat existența virusului SARS-CoV-2 prin izolare, purificare, trecerea prin Postulatele lui Koch, stabilindu-se Standardul de Aur.
2.STUDIUL ȘTIINȚIFIC efectuat și recunoscut unanim la nivel mondial și efectuat și recunoscut implicit și în România, prin care să se demonstreze concret că vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 este singura cale și posibilitate de imunizare a populației, imunitatea naturală fiind doar un concept utopic.
3.STUDIUL ȘTIINȚIFIC efectuat și recunoscut unanim la nivel mondial și efectuat și recunoscut implicit și în România, prin care să se demonstreze concret că virusul SARS-CoV-2 este contagios, care este gradul de contagiozitate al acestuia și modul concret de transmitere.
4.STUDIUL ȘTIINȚIFIC efectuat și recunoscut unanim la nivel mondial și efectuat și recunoscut implicit și în România, prin care se demonstrează, se atestă și se garantează că purtarea oricărui tip de mască, ocazional și/sau permanent, previne și apără de viruși și bacterii în general și de virusul SARS-CoV-2 în mod special.
5.Întreaga documentație științifică în baza căreia s-a stabilit legătura de cauzalitate dintre situația creată ca urmare a invocarii bolii Covid 19 de către autoritățile statului și necesitatea măsurilor aplicate asupra cetățenilor români, prin prelungirea continuă a stării de alertă, prin restrângerea dreptului și a libertății persoanei de a mai dispune de ea însăși (precum și a altor drepturi constituționale) și prin vicierea consimțământului populației țării cu privire la vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2.
6.Să ne indicați în scris (nominal și funcția/pregătirea/calitatea deținută), toate persoanele fizice și juridice(inclusiv reprezentanții lor legali) care au participat și efectuat în România și cele la nivel mondial, studiile științifice mai sus menționate și orice alt tip de studii cu privire la virusul SARS-CoV-2.
Având în vedere: -că situația existentă legată de sănătatea publică a întregii populații din România, care a fost generată de către autoritățile statului prin invocarea bolii COVID-19, raportat la faptul că aceasta este o chestiune de interes național extrem de importantă, vitală, putem spune, ce ține de securitatea națională și de securitatea vieții individuale a fiecărui cetățean al țării; -că siguranța cetățeanului este un element cheie al abordării securității naționale, statul având datoria de a identifica strategii sectoriale eficiente de protejare a acestuia, iar pe cale de consecință, gestionarea securității presupune și participarea societății civile; -că, în calitate de reprezentanți ai României și funcționari publici – salariați plătiți de către noi, poporul român, aveți obligația să fiți fideli României și poporului ei, să puneți țara și poporului ei înainte și mai presus de propria persoană, să apărați drepturile, libertățile și interesele țării și ale neamului românesc, respectând și aplicând dispozițiile imperative ale Legii Suverane a Statului român – Constituția României….. pentru toate notificările mai sus învederate și pentru nealterarea eticii și moralității, raportat la o justă cauză, în condiții de legalitate, vă cerem în mod imperativ ca în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea prezentului document să ne răspundeți clar, explicit, în detaliu și să ne puneți de îndată la dispoziție întreaga documentație pe care am invocat-o mai sus.
În cazul în care veți ignora această notificare, vom considera atitudinea dumneavoastră un act de rea-credință, precum și dovada indubitabilă a faptului că ați avut și aveți intenția de a încălca în continuare, în mod flagrant atât Legea fundamentală a țării – Constituția României, precum și legile subsecvente care reglementează în mod imperativ exercitarea libertății și a dreptului de a dispune de tine însuți, precum și a tuturor celorlalte drepturi cetățenești.
Astfel ne forțați, împotriva voinței noastre să facem uz de toate procedurile legale pentru demiterea guvernului, precum și împotriva oricărei persoane și/sau instituții de stat sau private care se fac vinovate de această situație expusă.
Prezenta notificare este înștiințarea dumneavoastră și punerea în întârziere cu privire la înmânarea și aducerea la cunoștința noastră a documentelor solicitate, cu privire la situația de fapt creată precum și la prejudiciul iminent ce s-a generat asupra societății, economiei, siguranței naționale și securității vieții, astfel încât să nu puteți spune că nu aveți cunoștință de situația învederată. ROMÂNIA ARE NEVOIE ȘI TREBUIE SĂ SE ALĂTURE STATELOR RESPONSABILE care își respectă și apară națiunea, suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea.
SOLICITĂM de asemenea să ne confirmați de îndată primirea prezentei notificări și a numărului de înregistrare alocat. Confirmarea dumneavoastra referitor la cele învederate mai sus va fi dovada bunei-credințe a dumneavoastră față de faptul că nu ignorați problemele menționate și aspectele juridice atât de importante, pe subiectul de face obiectul discuției în cauză.
Cu respect, Asociația JURIŞTILOR PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂȚILOR prin Președinte, Avocat MARINA-IOANA ALEXANDRU”
Forrás: Facebook/ Marina-Ioana Alexandru
Abonează-te
Notificare la
guest

0 Comentarii
Feedback instant
Vezi toate comentariile