Aktuális, tanulmány

Sürgős kérdések a vakcina biztonságával kapcsolatban, amelyekre választ kell kérni a nemzetközi egészségügyi ügynökségektől, szabályozó hatóságoktól, kormányoktól és oltóanyag-fejlesztőktől

SARS-CoV-2 tömeges vakcinázásával kapcsolatban, igazi tudósók által feltett kérdései
(nem, a mi kis csonkahonunk kilóra megvett víruscelebeink propaganda szövege, hanem
nemzetközi szaktekintélyei a témának, vagyis a víruskutatás és vírusfejlesztésnek):
Sürgős kérdések a vakcina biztonságával kapcsolatban, amelyekre választ kell kérni a
nemzetközi egészségügyi ügynökségektől, szabályozó hatóságoktól, kormányoktól és
oltóanyag-fejlesztőktől

Probléma felvetése

A COVID-19 kitörése kezdete óta a SARS-CoV-2 elleni immunitás biztosítására tervezett új
platformok teszteléséért folytatott küzdelem lázas és példátlan volt, ami a különböző vakcinák
feltételes sürgősségi engedélyezéséhez vezetett. Annak ellenére, hogy a COVID-19 betegek
korai többgyógyszeres terápiájában előrehaladás történt, a jelenlegi megbízatás az, hogy a világ
lakosságát a lehető leggyorsabban immunizálják. A klinikai vizsgálatok előtti állatokon végzett
alapos vizsgálatok hiánya, valamint a 3,5 hónapnál rövidebb vizsgálatok során keletkezett
biztonsági adatokon alapuló engedélyek hiánya kérdéseket vet fel a vakcina biztonságával
kapcsolatban. A SARS-CoV-2 Spike glikoprotein nemrégiben azonosított szerepe a COVID19-re jellemző endothel károsodás kiváltásában, még fertőzés hiányában is, rendkívül fontos,
tekintettel arra, hogy a legtöbb engedélyezett vakcina indukálja a Spike endogén termelését.
Tekintettel az eddig jelentett káros hatások magas előfordulási arányára, valamint a
vakcina által vezérelt betegségek fokozásának, a Th2-immunpatológiának, az autoimmun
megbetegedések és az immunszökés lehetőségére, szükség van az előnyök és a tömeges
vakcinázás kockázatainak a jobb megértésére, különösen a klinikai vizsgálatokból kizárt
csoportokban.
Az óvatosságra való felszólítás ellenére az egészségügyi szervezetek és a kormányzati
hatóságok minimálisra csökkentették vagy figyelmen kívül hagyták a SARS-CoV-2 oltás
kockázatát. Mint minden vizsgálati biomedikai program esetében, az adatbiztonságot
felügyelő testületeknek (DSMB) és az események elbíráló bizottságainak (EAC) is végre
kell hajtaniuk a kockázatcsökkentést.

Ha a DSMB -k és az EAC -k ezt nem teszik meg,szünetet kérünk a tömeges vakcinázásban.

Ha nem léteznek DSMB-k és EAC-k, akkor a
vakcinázást azonnal le kell állítani, különösen azoknál a demográfiai csoportoknál, ahol
a legmagasabb a vakcinázással összefüggő halál vagy súlyos mellékhatások kockázata,
mindaddig, amíg össze kell állítani ezeket a táblázatokat, és el kell kezdeni a kritikus és
független értékelést. Sürgetjük a pluralista párbeszédet az egészségügyi politikákkal
összefüggésben, hangsúlyozva azokat a kritikus kérdéseket, amelyek sürgős választ
igényelnek, különösen akkor, ha el akarjuk kerülni a közvélemény tudományba és
közegészségbe vetett bizalmának globális erózióját.

Bevezetés

Amióta a COVID-19 járványt 2020 márciusában kihirdették, világszerte több mint 150
millió esetet és 3 millió halálesetet jelentettek a SARS-CoV-2-miatt vagy azzal. Annak
ellenére, hogy nagy kockázatú betegeknél korai ambuláns, többgyógyszeres terápia
történt, és 85% -kal csökkent a COVID-19 kórházi kezelés és a halál, a jelenlegi
kontrollmodell a tömeges vakcinázás. Bár elismerjük a SARS-CoV-2 vakcinák

fejlesztésével, gyártásával és sürgősségi engedélyezésével kapcsolatos erőfeszítéseket,
aggódunk amiatt, hogy az egészségügyi szervezetek és a kormányzati hatóságok a
kockázatokat minimálisra csökkentették vagy figyelmen kívül hagyták.
Más koronavírusok elleni vakcinákat soha nem engedélyeztek emberek számára, és a
semlegesítő antitestek kiváltására kifejlesztett koronavírus-vakcinák kifejlesztéséből
származó adatok azt mutatják, hogy az oltástól függetlenül súlyosbíthatják a COVID-19
betegséget az antitest-függő fokozás (ADE) és a Th2 immunpatológia révén platform és
szállítási módszer. Ismeretes, hogy a SARS-CoV és a MERS-CoV ellen vakcinázott
állatoknál a vakcina által vezérelt betegségek fokozódása a vírusok okozta fertőzés után
következik be, és az immunkomplexek és az Fc által közvetített vírus makrofágok általi
elfogásának tulajdoníthatók, amelyek fokozzák a T-sejtek aktiválását és gyulladását.
2020 márciusában az oltóimmunológusok és a koronavírus-szakértők állatmodelleken
végzett SARS-CoV-vakcina vizsgálatok alapján értékelték a SARS-CoV-2 vakcina
kockázatát.

A szakértői csoport arra a következtetésre jutott, hogy az ADE és az
immunpatológia valódi aggodalomra ad okot, de kijelentette, hogy kockázatuk nem
elegendő a klinikai vizsgálatok elhalasztásához, bár folyamatos ellenőrzésre van szükség.
Noha nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a SARS-CoV-2 vakcinákkal immunizált
önkénteseknél előfordul az ADE és a vakcinával kapcsolatos immunpatológia, az eddigi
biztonsági vizsgálatok nem foglalkoztak kifejezetten ezekkel a súlyos káros hatásokkal
(SAE).

Tekintettel arra, hogy az önkéntesek nyomon követése nem haladta meg a 2-3,5
hónapot a második adag után, nem valószínű, hogy ilyen SAE-t figyeltek volna meg. A
jelentési hibák ellenére nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy még a beadott vakcinák
számát is figyelembe véve, az USA Vaccine Adverse Effect Reporting System – Az
Amerikai Szövetségi Oltóanyag-Mellékhatások Jelentési Rendszere (VAERS) szerint az
egymillió beadott oltóanyag-dózisra jutó halálesetek száma több, mint 10-szeresére nőtt.
Úgy véljük, hogy sürgősen szükség van nyílt tudományos párbeszédre a vakcina
biztonságáról a nagyszabású immunizálás keretében.
Ebben a cikkben a tömeges vakcinázás néhány kockázatát ismertetjük a 3. fázisú kísérleti
kizárási kritériumok összefüggésében, és megvitatjuk a nemzeti és regionális káros
hatások regisztrációs rendszereiben jelentett SAE -t.
Kiemeljük a megválaszolatlan kérdéseket, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy óvatosabban
kell megközelíteni a tömeges oltást.

SARS-CoV-2 – 3 -ik fázisból való kizárásának a kritériumai

Néhány kivételtől eltekintve a SARS-CoV-2 oltási kísérletek kizárták az időseket, ami
lehetetlenné tette az oltás utáni eozinofília és a fokozott gyulladás előfordulásának
azonosítását idős embereknél. A SARS-CoV vakcinák vizsgálatai azt mutatták, hogy az
immunizált idős egereknek különösen nagy a kockázata az életveszélyes Th2
immunpatológiához.

Ezen bizonyítékok és a SARS-CoV-2 vakcinák idősek
biztonságosságára és hatékonyságára vonatkozó rendkívül korlátozott adatok ellenére a
tömeges oltási kampányok kezdettől fogva erre a korcsoportra összpontosítottak. A
legtöbb vizsgálat a terhes és szoptató önkénteseket, valamint a krónikus és súlyos
betegségekkel, például tuberkulózissal, hepatitisz C-vel, autoimmunitással,
koagulopátiákkal, rákos megbetegedésekkel és immunszuppresszióval rendelkezőket is
kizárta, bár ezeknek a címzetteknek most felajánlják a vakcinát, mint a biztonságuk
előfeltétele.

A szinte minden vizsgálatból való kizárás másik kritériuma a SARS-CoV-2-nek való
korábbi expozíció volt. Ez sajnálatos, mivel megtagadta annak lehetőségét, hogy
rendkívül releváns információkat szerezzen a vakcinázás utáni ADE-ről azokban az
emberekben, akik már rendelkeznek SARS-Cov-2 ellenes antitestekkel. Legjobb
tudomásunk szerint az ADE -t nem ellenőrzik szisztematikusan a vakcina beadása alatt
álló bármely életkor vagy egészségi állapotcsoport tekintetében.

Ezen túlmenően, annak
ellenére, hogy a lakosság jelentős része már rendelkezik antitestekkel, a vakcinák beadása
előtt a SARS-CoV-2-antitest állapotának meghatározására szolgáló vizsgálatokat nem
végeznek rutinszerűen.
A SARS-CoV-2 vakcinák súlyos káros hatásai észrevétlenek maradnak?
A COVID-19 széles klinikai spektrumot ölel fel, kezdve a nagyon enyhe és súlyos
tüdőpatológiától, valamint halálos kimenetelű többszervi betegségtől gyulladásos, szív- és
érrendszeri, valamint véralvadási zavarokkal.

Ebben az értelemben a vakcinával kapcsolatos ADE vagy immunpatológia esetei klinikailag megkülönböztethetetlenek
lennének a súlyos COVID-19 betegségtől. Továbbá, még a SARS-CoV-2 vírus hiányában
is, a Spike glikoprotein önmagában endothel károsodást és magas vérnyomást okoz in
vitro és in vivo szíriai hörcsögökben az angiotenzin-konvertáló 2 enzim (ACE2)
csökkentésével és a mitokondriális funkció csökkentésével.

Bár ezeket az eredményeket
meg kell erősíteni emberekben, ennek a megállapításnak a következményei
megdöbbentőek, mivel minden sürgősségi használatra engedélyezett vakcina a Spike
glikoprotein szintézisének bejuttatásán vagy indukcióján alapul. Az mRNS-vakcinák és
az adenovírus-vektorizált vakcinák esetében egyetlen vizsgálat sem vizsgálta a Spiketermelés időtartamát emberekben az oltást követően. Az elővigyázatosság elve alapján meggondolatlan, hogy a vakcina által kiváltott tüske szintézis súlyos COVID-19 klinikai
tüneteket okozhat, és tévesen a SARS-CoV-2 fertőzések új eseteinek számítanak. Ha igen,
akkor a jelenlegi globális oltási stratégia valódi káros hatásait soha nem ismerik fel,
hacsak tanulmányok nem vizsgálják ezt a kérdést.
Bizonyos országokban már nem ok-okozati bizonyítékok állnak rendelkezésre a COVID-19
halálozások átmeneti vagy tartós növekedéséről a vakcinázást követően (1. ábra), és a Spike
patogenitásának fényében ezeket a haláleseteket alaposan meg kell vizsgálni annak
megállapítása érdekében, hogy összefüggésben állnak-e a vakcinázással.
A SARS-CoV-2 vakcinák váratlan mellékhatásai
Egy másik kritikus kérdés, amelyet figyelembe kell vennünk, tekintettel a SARS-CoV-2
oltás globális léptékére, az autoimmunitás. A SARS-CoV-2 számos immunogén fehérjét
tartalmaz, és egy kivételével valamennyi immunogén epitópja hasonlít az emberi
fehérjékhez. Ezek antigének forrásaként működhetnek, ami autoimmunitáshoz-
(autoimmun megbetegedéshez) vezethetnek.

Bár igaz, hogy ugyanezek a hatások figyelhetők meg a SARS-CoV-2-vel való természetes fertőzés során is, a vakcinázást a
világ lakosságának nagy része számára szánják, míg becslések szerint a világ
lakosságának mindössze 10% -a fertőzött SARS-CoV-vel -2, Dr. Michael Ryan, az
Egészségügyi Világszervezet vészhelyzetek vezetője szerint. Nem tudtunk bizonyítékot
találni arra, hogy a jelenleg engedélyezett vakcinák közül bármelyik megvizsgálta és
kizárta a homológ immunogén epitópokat, hogy elkerülje a patogén alapozás okozta
esetleges autoimmunitást.

Néhány mellékhatást, beleértve a véralvadási rendellenességeket, már jelentettek
egészséges és fiatal vakcinázott embereknél.

Ezek az esetek után, egyes országokban
felfüggesztették vagy leállították az adenovírus-vektorizált ChAdOx1-nCov-19 és Janssen
vakcinák használatát. Most felmerült, hogy a ChAdOx1-nCov-19-vel történő vakcinázás
immun trombózisos thrombocytopeniát (VITT) eredményezhet, amelyet a vérlemezkeaktiváló antitestek közvetítenek a 4-es vérlemezke-faktor ellen, amely klinikailag utánozza az autoimmun heparin által kiváltott thrombocytopeniát. Sajnos a kockázatot
figyelmen kívül hagyták ezen vakcinák engedélyezésekor, bár az adenovírus által kiváltott
thrombocytopenia már több, mint egy évtizede ismert, és az adenovírus-vektorok
következetes eseménye. A VITT kockázata feltehetően magasabb lenne azoknál, akiknél
már fennáll a vérrögök kockázata, beleértve azokat a nőket is, akik orális fogamzásgátlót
használnak, ezért elengedhetetlen, hogy az orvosok ennek megfelelően tájékoztassák
betegeiket.
Lakossági szinten oltásokkal kapcsolatos hatások is lehetnek. A SARS-CoV-2 egy gyorsan
fejlődő RNS-vírus, amely eddig több mint 40 000 változatot állított elő, amelyek közül
néhány hatással van a Spike glikoprotein antigén doménjére. Tekintettel a magas
mutációs gyakoriságra, a vakcina által kiváltott magas szintű anti-SARS-CoV-2-Spike
antitestek szintézise elméletileg szuboptimális válaszreakciót eredményezhet a
vakcinázott egyének más változatai által okozott további fertőzések ellen (sin vagy antigén
alapozás). Nem ismert, hogy a SARS-CoV-2 antigenitását befolyásoló mutációk milyen
mértékben fognak rögzülni a vírusok evolúciója során, de a vakcinák valószínűsíthetően
szelektív erőként hathatnak a nagyobb fertőzőképességű vagy fertőzőképességű
változatokra.

Figyelembe véve az ismert SARS-CoV-2 variánsok közötti nagy
hasonlóságot, ez a forgatókönyv valószínűtlen, de ha a jövőbeni változatok jobban
különböznének a legfontosabb epitópokban, a globális oltási stratégia segíthetett volna
még veszélyesebb vírus kialakításában. Erre a kockázatra a közelmúltban nyílt levélként
hívták fel a WHO figyelmét.

Kockázatok

Az itt vázolt kockázatok nagy akadályt jelentenek a SARS-CoV-2 globális oltás
folytatásának folytatásában. Bizonyítékokra van szükség minden SARS-CoV-2 vakcina
biztonságosságára, mielőtt több embert veszélyeztetnének ezeknek a kísérleteknek a
kockázatával, mivel a jelölt vakcina idő előtti kiadása az egészségre gyakorolt hatás teljes
megértéséhez a jelenlegi globális válság súlyosbodásához vezethet. A vakcinát kapók
kockázati rétegezése elengedhetetlen.

Az Egyesült Királyság kormánya szerint a 60 év
alatti emberek rendkívül alacsony kockázatúak a COVID-19 okozta halálozást illetően.
Az Eudravigillance szerint azonban a SARS-CoV-2 vakcinázást követően a legtöbb súlyos
mellékhatás 18-64 éves embereknél jelentkezik.
Különös aggodalomra ad okot az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban a 6
éves és idősebb gyermekek számára tervezett oltási ütemterv. Dr. Anthony Fauci nemrég
azt prognosztizálta, hogy az egész országban tizenéveseket ősszel, a fiatalabb gyermekeket
pedig 2022 elején fogják oltani, az Egyesült Királyság pedig várja a kísérleti
eredményeket, hogy megkezdje 11 millió 18 év alatti gyermek vakcinázását.

Felháborító az egészséges gyermekek kísérleti oltása, mivel a Betegségmegelőzési és Megelőzési
Központok becslései szerint 99,997% -os túlélési arányuk van, ha SARS-CoV-2
fertőződnek. Nemcsak a COVID-19 -el való megbetegedés kockázata sem fenyegeti ezt a
korosztályt, de egyáltalán nincs megbízható bizonyíték sem a vakcina hatékonyságára
vagy hasznosságának az alátámasztására sem ebben a populációban, sem a kísérleti

A vakcinák káros mellékhatásainak a kizárására. Ebben az értelemben, amikor az orvosok
tanácsot adnak a betegeknek a COVID-19 elleni védőoltás választható beadásáról, nagy
szükség lenne, a beadás előnyeinek és kockázatának jobb megértésére, különösen az alul
vizsgált csoportokban.
Összefoglalva:
a SARS-CoV-2 vakcinák szükségállapotban felmerülő sürgősségi felhasználásának
engedélyezésével és a biztonsággal kapcsolatos jelenlegi hiányosságainkkal
összefüggésben a következő kérdéseket kell felvetni:
• Ismert-e, hogy a korábbi koronavírus-fertőzésekből származó keresztreaktív antitestek
vagy a vakcina által kiváltott antitestek befolyásolhatják-e a COVID-19-oltást követő nem
kívánt patogenezis kockázatát?
• Az ADE, az immunpatológia, az autoimmunitás és a súlyos mellékhatások sajátos
kockázatát egyértelműen feltárták -e a vakcina befogadói számára, hogy eleget tegyenek
a betegek tájékozott beleegyezésének orvosi etikai normájának? Ha nem, mi ennek az oka,
és hogyan lehetne megvalósítani?
• Mi az indoka annak, hogy minden egyes személynek beadják a vakcinát, mégha a
COVID-19 okozta halálozás kockázata nem egyenlő a korcsoportok és a klinikai állapotok
között, és úgy, hogy a 3. fázisú vizsgálatok kizárták az időseket, a gyermekeket és a
gyakori speciális állapotokat?
• Melyek a betegek törvényes jogai, ha kárt okoznak nekik a SARS-CoV-2 vakcina? Ki
fedezi az orvosi ellátás költségeit? Ha az igényeket közpénzen rendeznék, tudatosítottáke a nyilvánossággal, hogy a vakcinagyártók mentességet kaptak, és az oltóanyag által
károsítottak kártérítésének felelőssége az adófizetőkre hárult?
Ha a védőoltási programok világszerte nem hoznak létre független adatbiztonsági
ellenőrző testületeket (DSMB), eseménybíráló bizottságokat (EAC) és nem vezetnek be
kockázatcsökkentést, szünetet kérünk a tömeges oltási programban. Ha a DSMB-k és az
EAC-k jelenleg nem léteznek, mint minden vizsgálati biomedicinális program esetében
elengedhetetlen, akkor az oltást azonnal le kell állítani azon demográfiai csoportok
esetében, akiknél a legmagasabb a vakcinával összefüggő halál vagy súlyos káros hatások
kockázata.
Ezen aggályokkal összefüggésben azt javasoljuk, hogy sürgős, pluralista, kritikus és
tudományosan megalapozott párbeszédet indítsanak a SARS-CoV-2 oltásról a tudósok,
orvosok, nemzetközi egészségügyi ügynökségek, szabályozó hatóságok, kormányok és
vakcinafejlesztők között. Csak így lehet áthidalni a SARS-CoV-2 vakcinákkal kapcsolatos
tudományos bizonyítékok és közegészségügyi politika közötti szakadékot.
Meggyőződésünk, hogy az emberiség megérdemli a kockázatok mélyebb megértését, mint
amit jelenleg hivatalos álláspontként emlegetnek. A nyílt tudományos párbeszéd sürgős
és elengedhetetlen annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a tudomány és a
közegészségügy iránti bizalom csökkenése, valamint annak biztosítása, hogy a WHO és a
nemzeti egészségügyi hatóságok védjék az emberiség érdekeit a jelenlegi járvány idején.
Sürgősen vissza kell állítani a közegészségügyi politikát a bizonyítékokon alapuló
orvosláshoz, a vonatkozó tudományos kutatások gondos értékelésére támaszkodva.
Feltétlenül követni kell a tudományt.

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

A szerzők kijelentik, hogy a kutatást olyan kereskedelmi vagy pénzügyi kapcsolatok hiányában
végezték, amelyek potenciális összeférhetetlenségként értelmezhetők.
Referenciák:

1. McCullough PA, Alexander PE, Armstrong R, et al. Multifaceted highly targeted
sequential multidrug treatment of early ambulatory high-risk SARS-CoV-2 infection (COVID19). Rev Cardiovasc Med (2020) 21:517–530. doi:10.31083/j.rcm.2020.04.264
2. Arvin AM, Fink K, Schmid MA, et al. A perspective on potential antibody- dependent
enhancement of SARS-CoV-2. Nature (2020) 484:353–363. doi:10.1038/s41586-020-2538-8
3. Coish JM, MacNeil AJ. Out of the frying pan and into the fire? Due diligence warranted
for ADE in COVID-19. Microbes Infect (2020) 22(9):405-406.
doi:10.1016/j.micinf.2020.06.006
4. Eroshenko N, Gill T, Keaveney ML, et al. Implications of antibody-dependent
enhancement of infection for SARS-CoV-2 countermeasures. Nature Biotechnol (2020)
38:788–797. doi:10.1038/s41587-020-0577-1
5. Poland GA. Tortoises, hares, and vaccines: A cautionary note for SARS-CoV-2 vaccine
development. Vaccine (2020) 38:4219–4220. doi:10.1016/j.vaccine.2020.04.073
6. Shibo J. Don’t rush to deploy COVID-19 vaccines and drugs without sufficient safety
guarantees. Nature (2000) 579,321. doi:10.1038/d41586-020-00751-9
7. Munoz FA, Cramer JP, Dekker CL, et al. Vaccine-associated enhanced disease: Case
definition and guidelines for data collection, analysis, and presentation of immunization safety
data. Vaccine (2021) https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.01.055
8. Cardozo T, Veazey R. Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of
COVID-19 vaccines worsening clinical disease. Int J Clin Pract (2020) 28:e13795. doi:
10.1111/ijcp.13795
9. Bolles D, Long K, Adnihothram S, et al. A double-inactivated severe acute respiratory
syndrome coronavirus vaccine provides incomplete protection in mice and induces increased
eosinophilic proinflammatory pulmonary response upon challenge. J Virol (2001) 85:12201–
12215. doi:10.1128/JVI.06048-11
10. Weingartl H, Czub M, Czub S, et al. Immunization with modified vaccinia virus
Ankarabased recombinant vaccine against severe acute respiratory syndrome is associated with
enhanced hepatitis in ferrets. J Virol (2004) 78:12672–12676. doi:10.1128/JVI.78.22.12672-
12676.2004
11. Tseng CT, Sbrana E, Iwata-Yoshikawa N, et al. Immunization with SARS coronavirus
vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus. PLoS One
(2012) 7(4):e35421. doi: 10.1371/journal.pone.0035421
12. Iwasaki A, Yang Y. The potential danger of suboptimal antibody responses in COVID19. Nat Rev Immunol (2020) 20:339–341. doi:10.1038/s41577-020-0321-6
13. Vennema H, de Groot RJ, Harbour DA, et al. Early death after feline infectious peritonitis
virus challenge due to recombinant vaccinia virus immunization. J Virol (1990) 64:1407-1409
14. Lambert PH, Ambrosino DM, Andersen SR, et al. Consensus summary report for
CEPI/BC March 12-13, 2020 meeting: Assessment of risk of disease enhancement with
COVID-19 vaccines. Vaccine (2020) 38(31):4783-4791. doi:10.1016/j.vaccine.2020.05.064
15. de Alwis R, Chen S, Gan S, et al. Impact of immune enhancement on Covid-19 polyclonal
hyperimmune globulin therapy and vaccine development. EbioMedicine (2020) 55:102768.
doi:10.1016/j.ebiom.2020.102768
7
16. Folegatti PM, Ewer KJ, Aley PK, et al. Safety and immunogenicity of the ChAdOx1
nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind,
randomised controlled trial. Lancet (2020) 396:467–783. doi:10.1016/S0140-6736(20)31604-4
17. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid19 vaccine. N Engl J Med (2020) 383:2603–2615. doi:10.1056/NEJMoa2034577
18. Ramasamy MN, Minassian AM, Ewer KJ, et al. Safety and immunogenicity of ChAdOx1
nCoV-19 vaccine administered in a prime-boost regimen in young and old adults (COV002): a
single-blind, randomised, controlled, phase 2/3 trial. Lancet (2021) 396:1979–93. doi:
10.1016/S0140-6736(20)32466-1
19. Chu L, McPhee R, Huang W, et al. mRNA-1273 Study Group. A preliminary report of a
randomized controlled phase 2 trial of the safety and immunogenicity of mRNA-1273 SARSCoV-2 vaccine. Vaccine (2021) S0264-410X(21)00153-5. doi:10.1016/j.vaccine.2021.02.007
20. Liu L, Wei Q, Lin Q, et al. Anti-spike IgG causes severe acute lung injury by skewing
macrophage responses during acute SARS-CoV infection. JCI Insight (2019) 4(4):e123158.
doi:10.1172/jci.insight.123158.
21. Ioannidis PA. Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data. Bull
WHO (2021) 99:19–33F. http://dx.doi.org/10.2471/BLT.20.265892
22. Martines RB, Ritter JM, Matkovic E, et al. Pathology and Pathogenesis of SARS-CoV-2
Associated with Fatal Coronavirus Disease, United States Emerg Infect Dis (2020) 26:2005-
2015. doi:10.3201/eid2609.202095
23. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the
Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA (2020) 323:1239-1242.
doi:10.1001/jama.2020.2648
24. Xu Z, Shi L, Wang Y, et al. Pathological findings of COVID-19 associated with acute
respiratory distress syndrome. Lancet Respiratory Med (2020) 8:420-422 doi:10.1016/S2213-
2600(20)30076-X
25. Negro F. Is antibody-dependent enhancement playing a role in COVID-19 pathogenesis?
Swiss Medical Weekly (2020) 150:w20249. doi:10.4414/smw.2020.20249
26. Lei Y, Zhang J, Schiavon CR et al., Spike Protein Impairs Endothelial Function via
Downregulation of ACE 2. Circulation Res (2021) 128:1323–1326.
https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902
27. Lyons-Weiler J. Pathogenic priming likely contributes to serious and critical illness and
mortality in COVID-19 via autoimmunity, J Translational Autoimmunity (2020) 3:100051.
doi:10.1016/j.jtauto.2020.100051
28. An H, Park J. Molecular Mimicry Map (3M) of SARS-CoV-2: Prediction of potentially
immunopathogenic SARS-CoV-2 epitopes via a novel immunoinformatic approach. bioRxiv
[Preprint]. 12 November 2020 [cited 2020 April 19] https://doi.org/10.1101/2020.11.12.344424
29. Greinacher A, Thiele T, Warkentin TE, Weisser K, Kyrle PA, Eichinger S. Thrombotic
Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. N Engl J Med (2021). doi:
10.1056/NEJMoa2104840
30. Othman M, Labelle A, Mazzetti I et al. Adenovirus-induced thrombocytopenia: the role
of von Willebrand factor and P-selectin in mediating accelerated platelet clearance. Blood
(2007) 109:2832–2839. doi:10.1182/blood-2006-06-032524
31. Ortel TL. Acquired thrombotic risk factors in the critical care setting. Crit Care Med
(2010) 38(2 Suppl):S43-50. doi:10.1097/CCM.0b013e3181c9ccc8
32. Grubaugh ND, Petrone ME, Holmes EC. We shouldn’t worry when a virus mutates during
disease outbreaks. Nat Microbiol (2020) 5:529–530. https://doi.org/10.1038/s41564-020-0690-
4
8
33. Greaney AJ, Starr TN, Gilchuk P, et al. Complete Mapping of Mutations to the SARSCoV-2 Spike Receptor-Binding Domain that Escape Antibody Recognition. Cell Host Microbe
(2021) 29:44–57.e9. doi:10.1016/j.chom.2020.11.007.
34. Lauring AS, Hodcroft EB. Genetic Variants of SARS-CoV-2—What Do They Mean?
JAMA (2021) 325:529–531. doi:10.1001/jama.2020.27124
35. Zhang L, Jackson CB, Mou H, et al. The D614G mutation in the SARS-CoV-2 spike
protein reduces S1 shedding and increases infectivity. bioRxiv [Preprint]. June 12 2020 [cited
2021 Apr 19] https://doi.org/10.1101/2020.06.12.148726
36. Korber B, Fischer WM, Gnanakaran S et al. Sheffield COVID-19 Genomics
Group. Tracking changes in SARS-CoV-2 spike: evidence that D614G increases infectivity of
the COVID-19 virus. Cell (2020) 182:812-827.e19. doi:10.1016/j.cell.2020.06.043
37. Francis T. On the doctrine of original antigenic sin. Proc Am Philos Soc (1960) 104:572–
578.
38. Vibroud C, Epstein SL. First flu is forever. Science (2016) 354:706–707.
doi:10.1126/science.aak9816
39. Weisblum Y, Schmidt F, Zhang F, et al. Escape from neutralizing antibodies by SARSCoV-2 spike protein variants. Elife (2020) 9:e61312. doi:10.7554/eLife.61312
40. Vanden Bossche G (March 6, 2021) https://dryburgh.com/wpcontent/uploads/2021/03/Geert_Vanden_Bossche_Open_Letter_WHO_March_6_2021.pdf
41. Coish JM, MacNeil AJ. Out of the frying pan and into the fire? Due diligence warranted
for ADE in COVID-19. Microbes Infect (2020) 22(9):405-406.
doi:10.1016/j.micinf.2020.06.006

https://www.authorea.com/users/414448/articles/522499-sars-cov-2-mass-vaccination-urgentquestions-on-vaccine-safety-that-demand-answers-from-international-health-agencies-regulatoryauthorities-governments-and-vaccinedevelopers?fbclid=IwAR3OdRrRoPQWhzakMgz97o_rMfMnPNAPbzd0OaphYkUm_bspS54ybp744vk

Abonează-te
Notificare la
guest

0 Comentarii
Feedback instant
Vezi toate comentariile