Aktuális, Tények mögött a lényeg, Vélemény

Mi NINCS a titkosított Pfizer oltásokban? – avagy „Itt írok, mást nem tehetek”- replika a “tudományosság” avult talárjába burkolózó, önjelölt megmondó-ember tudósoknak

Alábbi  cikkem nem  vitaanyagnak készült, csupán a megszólítottság okán kénytelen vagyok lereagálni  egy, a szilajcsikó.hu portálon tegnap is, aztán ma is, megjelent írást, ahol névszerint említve lettem, egy pár napja leközölt cikkem (Újabb „konteó” válik valósággá!?- A Covid19 oltóanyagokban bizonyítottan fellelhetőek ismeretlen nanorészecskék, melyek az emberi vérrel keveredve „összeszerelik” magukat ) kapcsán, ráadásul olyan „savonarolai” vagy méginkább axióma jellegű szövegmezőben, melyet jókedvemben csak megmosolygok, azonban egy 2 év óta tartó p(l)andémiás hazugságáradat közepette nem hagyhatok szó nélkül.

 

Tegnap is ma is… Sorozat lenne? Mielőtt mindennap leközlik, gondoltuk, az érintettség okán mégis lereagáljuk…

 

Főleg azért nem, mert azok, akik nevem említették, cikkem kielemezték, minősítették, nem rendelkeznek semmiféle olyan igazolt tudományos végzettséggel mely alapján az általuk leírt dolgok ne véleménynek, hanem igazolt ténynek minősüljenek.

A nano-technológia,  bio-technika, genetika legújabb kutatásait ugyanis egy  mezei vegyészmérnöki, filozófusi vagy régészi diplomával  felülbírálni elég furcsa, mondhatni amatőr vagy éppenséggel félrevezető dolog, főleg ha mindez kategorikus kijelentésnek van beállítva.

Nyilván a szilajcsikó-ban megjelent  véleményanyag szerzői Cser Ferenc és Darai Lajos úgy vélik, megtalálták a Bölcsek Kövét, mert elolvasva  abszolút igazságnak feltüntetett kijelentéseiket, másra nem tudok gondolni.

Igen, természetesen a „védőoltásnak” hazudott COVID19 féle génterápiás, kísérleti szérumról szól ez a vita is, arról a szerről, melyet bár belekényszerítettek több millió emberbe, hivatalosan mindmái napig nem tudjuk, mit is tartalmaznak ezek az oltások, az összetevőket ugyanis   mind a gyártók, mind a cinkos kormányok ELTITKOLJÁK, amint ezt, a szerkesztőségünk által is leközölt, albán és brazil kormány – Pfizer szerződések is magukba foglalnak.

Laza dolog tehát, ha bárki, vegyészmérnök, régész, vajákos vagy önjelölt próféta úgy tesz kijelentéseket erről, hogy valójában fogalma sincs, miről beszél, ugyanis a szóban forgó mRNS szérum összetételét NINCS honnan ismerje és nagy valószínűséggel nem is állt módjában ezt vizsgálni vagy kielemezni. Márpedig egy vegyészmérnöknek illene tudni, ha nem ismeri egy vegyület összetevőit, hiszen honnan is ismerhetné? – akkor elég furcsán hat olyan kijelentéseket tennie, hogy ez vagy az nincs abban a  vegyületben?

„Nincsen olyan részecske az oltóanyagban, amely összeállhatna bennünk „nanotechnológiává””- állítja a szerzőpáros mindjárt a „cáfolati cikk címében. Ugyan honnan tudják, hogy NINCS? HOL vizsgálták be a szérumot? Kinek az engedélyével vagy hitelesítésével? Mert ha ezt megtették az elve gyanús, ha pedig nem, akkor eleve felelőtlenség.

A vélemény szabad, a tényekhez azonban illene ragaszkodni és nem vegyületek és genetikai szakszavak üres pufogtatásával állítani valamiről valamit, valamiről, aminek összetételéről  legjobb esetben elméleti elképzelésük van.

Érdekelne, vajon a fenti szerzőpáros hol  elemezte ki vegyészként, ne adj isten genetikus régészként, hogy mit tartalmaznak a COVID19 vakcinák, hogy veszik maguknak a bátorságot, hogy nemzetközileg elismert orvos-kutatók  kijelentéseit, feltételezései egy az egybe megcáfolják?

A kérdést nem költői kérdésnek szántam.

A jelenlegi helyzetben, amikor bizonyítottan egy biológiai támadást szenved el az emberiség, igencsak nagy felelőtlenség bármilyen tudományos kutatást ilyen elvtársi módon támadni, vagy lehurrogni. Mi több félre vezetni  a NINCS kijelentéssel az embereket.

Uraim, tisztelt szerzők, és ha VAN? Módjukban állt ellenőrízni ezt és vegyészmérnöki esetleg régészi magaslataik Olümposzáról azt állítani, hogy az újságíró, aki tolmácsol egy az

IL-ben  megjelent  cikkben egy  hasonló kutatást „társadalomellenes” .

Tehát az a társadalomellenes, aki megpróbál fényt deríteni az eltitkolt veszélyre és nem az, aki eltitkolja és ÖL ezzel?
Idézek a „cáfolatból” :

„Még talán engedtessék meg, hogy megjegyezzük: egy digitális csip, ami a vérben kering, elvileg sem képes az élő test analóg rendszereit a legkevésbé sem befolyásolni, és erre az 5G hálózat gigaherzes frekvenciája sem gerjesztheti fel. Legkevésbé lehet ezt az agyba vezérelni és ott működtetni, hogy a tudatot, a személyiséget, akármit befolyásoljon, mert az agy is alapvetően analóg rendszer és ráadásul holografikus elven működik.”

A fenti kijelentés irigylésre méltó több szempontból, mely szempontokat meghatározni elég nehéz, ugyanis el nem tudom képzelni, hogy a Darai-Cser páros melyik vegyészmérnöki vagy régészeti laboratóriumban kutatta olyan behatóan a nano-technológiát, hogy hasonló kijelentéseket mer megengedni magának.

Mivel nem tudtuk, hogy az emberi agy, test analóg rendszer lenne csupán, lehet ez is idejétmúlta tudománynak köszönhető, halkan megjegyezzük, hogy az emberi agy és test éppúgy analóg mind digitális, tudósok serege dolgozott azon, hogy kiderítsék melyik jel analóg és melyik digitális az Isten által oly nagyszerűen eltervezett és megépitett emberi testben.

Yasuhiro Mochizuki és Shigeru Shinomoto a Kiotói Egyetemen Japánban olyan technikát fejlesztettek ki és először használták, hogy megkülönböztessék az analóg és a digitális jeleket az agyban.

Azt is hozzátesszük, hogy az emberi agy szinapszisokban tárolja és továbbítja az adatokat, jeleket, legyenek azok kémiai vagy elektromos eredetűek.

A holografikus elmélet pedig csak annyi. Elmélet.  Semmi több! 

Tudják  hol tart ma a DARPA hathatós segítségével az agykutatás tudománya?

Elárulom Önöknek, az emberi agy lemásolásánál tart, az emberi agy befolyásolásánál, akár több ezer kilométernyi távolságból.

Ott.

Emberről emberre, emberről állatra.

Nem én mondom, hanem Dr. Charles Morgan mondta a híres amerikai West Point katonai akadémián tartott előadásában.

Felfogják tulajdonképpen miről is van szó?

Javaslom, tessenek utána olvasni a nano-technológia  korszerű kutatásainak és meg fognak lepődni, mi minden lehetséges már, amiről vegyészmérnökök és „ősmagyarság-kutató” genetikai régészek azt hiszik, csak a legendákban létezhetnek.

A tudomány előmenetelét az emberi civilizációban mindig érdekek összevetése, ütköztetése, cáfolatok és bizonyítékok segítették elő. Azonban bizonyítékok nélkül lehúzni komoly kutatási eredményeket nemcsak amatőr dolog, de eleve gyanús is.

Ugyanis a Darai-Cser páros egyáltalán semmivel nem tudta bebizonyítani, hogy mi van, vagy mi nincs a titkosított COVID vakcinában, de ehhez képest ki merik eleve jelenteni, hogy mi NINCS abban.

Ki érti ezt?

Olvasom ezt is a szóban forgó, furcsa vitaanyagban a biológiai fegyverként működő vakcina jelenleg is titkosított  összetételéről kijelentéseket tevők tollából:

Ez kémia, és egyikünk a kémia MTA-doktora, amely címet nem a két szép szeméért kapta.

Másikunk meg tudományfilozófiával is foglalkozott, ahol egyetlen ellentétel, cáfolat kizártja az elmélet érvényét.”

Jó volna, ha a jeles szerzőpáros eme furcsa négykezes cikk vetületében  megmagyarázná, hogy egy kémikus és valaki, aki tudományfilozófiával és “régészeti genetikával” (mi a szösz lenne  ez?)  is foglalkozott, milyen alapon tesz kinyilatkozásokat nano-technológiáról, génterápiáról?

Komolyan érdekelne eme talány megfejtése.

Igaz, mióta Bill Gates minden orvosi vagy virológiai képzettség nélkül is lehet a Föld vakcina-guruja… azóta bármi megeshet e téma kapcsán.

Érdekes módon a megmondó cikkben nem említik egy szóval sem a Klaus Swchab féle  nyilvánossá vált őrületet, miszerint a WEF igazgatójának és ennek politikusi hordájának,  nem titkolt de eltökélt szándéka az, hogy mindenkibe e Földön kerüljön olyan nanó-technológia ami a világhálózathoz kapcsolhatja az emberiséget. Mely jelenség közelebb áll azért a tudományfilozófiához, mint mondjuk a nanotechnológia.

Ez egy új, figyelemre méltó tudomány, IoB – Internet of Bodies – Testek Internet-jének nevezik magyarul és ez sem vegyészmérnökök vagy filozófusok tudománya.

Talán azért tetszettek elegánsan elsiklani a Schwab féle inváziós tervek felett, mert Magyarország jelenlegi mini-cézárja, bocsánat miniszterelnöke, Orbán Viktor is a Schwab féle politikai zombiképző kinevelt zsoldosa?

Nem hiszik? A sok „sorosozás” talán elterelte figyelmüket?

Hát akkor magyarázzák el kedves olvasóiknak ezt az 1993-as WEF – Holnap Globális Vezetői névsort?

https://informatialibera.ro/wp-content/uploads/2022/02/WEF_GLT_ClassOf1993.pdfWEF_GLT_ClassOf1993

 

Uraim, messzemenően tiszteletben tartok minden  fair véleményt, akkor is, ha az nem egyezik az enyémmel, azonban visszautasítom a nevemmel és lapommal kapcsolatos lejárató szándékú és minden tudományos bizonyítékot mellőző  áltudósi hülyítést.

Ha majd Önök is elvégezték mindazokat a kísérleteket s úgy tudják dokumentálni mint az eredeti, vita tárgyát képező cikk tudósai, akkor tessenek az eddigi és az újabb bővítményeiket “tudományos cáfolatnak” titulálni. Mindaddig ugyanis eszmefuttatásaik, csupán ELMÉLETI TALÁLGATÁSOK! Vélemények a fantázia  tükrében.

Azt meg teljesen elfogadhatatlannak tartjuk, hogy  Önök társadalomellenesnek neveznek minket, fantáziálásnak és sugalmazásoknak a megjelent híreket, csak azért mert közölni merjük a naprakész legújabb fejleményeket az IoB vagy a nanó-technológia terén folyó kutatásokról s ezek eredményeiről, melyeket nemzetközileg jegyzett, híres és elismert tudósok, kutatók, doktorok és mérnökök folytatnak több kontinens, több országában, hogy megakadályozzák és időben figyelmeztessék az embereket a WEF/Schwab féle transzhumanizmus veszélyeire a mindennapi EMBERI életünkben.

Mert tudják ez Isten és emberi faj ellenes!

Sőt ez inkább egyenesen a Lucifer útjának iránya, de ezt talán Zbigniew Pełczyńskihegeli dialektika jeles professzora tudná jobban megmagyarázni Önöknek, ahogy anno magyarázgatta Orbán Viktornak (Soros György pénzén) a Pembroke Főiskolán, Oxford-ban.

És lássuk be, azért még ott nem tartunk, hogy mi legyünk az Önök Giordano Bruno-ja vagy Galileo Galilei-je.

Igaz ott sem, hogy valaki magyarságát genetikailag vagy régészetileg bizonygassuk.

Abba viszont biztosak lehetnek, amit nálunk olvashatnak az érdeklődők, az nem kilóra megvett propaganda, és ami itt megjelenik annak van alaposan leellenőrzött és dokumentált  alapja.

Márcsak a felelősség, a leírt szó becsületének megőrzése miatt is, ami ebben a sátáni, médiahazugságokkal tönkretett, manipulált világban nekünk LÉTKÉRDÉS!

Erre mérget vehetnek.

Az alábbiakban, mivel legalább „egyikük” beszél (remélhetőleg ért is) angolul az Önök által idézett cikk nemzetközi visszhangot váltott ki.

Covid injekció titkos összetevői

 Az Egyesült Királyság tudósai megerősítették a grafént, az új-zélandi tudósok pedig a nanotechnológiát; Mi a Cél?”

https://dailyexpose.uk/2022/02/12/injection-secret-ingredients-whats-the-aim/

https://odysee.com/@spearhead4truth:e/Nanotech-discovery-280122:9

Nanotechnológiát találtak a Pfizerben egy új-zélandi laborban. Dr. Matt Shelton

Remélem, kiprovokált válasz-reakcióm az Önök látókörét  is jó irányba befolyásolta, mint ahogy bízom abban is, hogy legközelebb óvatosabban, profibb módon és mindenekelőtt tisztességesebben fognak neki kielemezni és lejáratni cikkeket vagy neveket.

Főleg így, hogy evidens Önöknek csak saját véleményhez való joguk van de  semmilyen jogosultságuk, végzettségük vagy bizonyítékuk nincs arra, hogy  kijelentsék mi NINCS és mi VAN a titkosított összetevőjű oltóanyagban.

Esetleg találgathatnak, fantáziálhatnak, provokálhatnak ezzel kapcsolatban, miközben mások valóban megpróbálják  elemezni és feltárni a valóságot a téma kapcsán.

Kell venni pár fiola  Pfizer “oltást”, pár csepp  emberi vért, mikroszkópokat és tessenek szépen megvizsgálni, ahogy az eredeti cikkben a kutató tette, majd a bemutatott  bizonyítékok alapján kijelenteni bármit ami NINCS ott vagy  ott VAN .

Ehhez kívánok Önöknek Istentől megáldott életet és  biológiai fegyverként használt “védőoltások” nélküli egészséget!

 

L. Szőke Mária – az IL hírportál főszerkesztője

 

 

 

 

guest
2 Comentarii
Cel mai vechi
Cel mai nou Cel mai votat
Feedback instant
Vezi toate comentariile
László
László
1 an în urmă

Az 1993-as listán hogyan szerepelhet Orbán Viktor mint Magyarország miniszterelnöke, holott először 1998-ban lett miniszterelnök?

Telefon
744308305