Aktuális, tanulmány, Tények mögött a lényeg

Vukics Ferenc: Éppen fordított az összefüggés az oltatlanok száma és a fertőzések száma között! – ahol a lakosság nagyobb százaléka teljes mértékben beoltott, ott magasabb a COVID-19 megbetegedések száma

A COVID-19 növekedése nincs összefüggésben a védőoltások szintjével 68 országban és az USA 2947 megyéjében címmel (Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States) jelent meg egy tanulmány az Európai Epidemiológiai Folyóirat szeptember 30-ai kiadásában. A cikk szerzői szerint

ahol a lakosság nagyobb százaléka teljes mértékben beoltott, ott magasabb a COVID-19 megbetegedések száma.

A szerzők szerint kiemelten fontossá válik az oltások valós hatásosságával kapcsolatos tudományos bizonyítékok felülvizsgálata (hazudtak a gyógyszergyártók – a szerk). Felhívták a figyelmet arra: a BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) vakcina 2 adagjának hatékonysága a COVID-19 fertőzés megelőzésében 39%-os, ami lényegesen alacsonyabb, mint a kísérletben igazolt 96%-os hatékonyság. A tanulmány szerzői szerint is felmerül annak lehetősége, hogy a Pfizer-BioNTech vakcinából származó immunitás nem olyan erős, mint a COVID-19 vírusból való felépülés során szerzett immunitás. Végezetül arra hívják fel a figyelmet, bár erőfeszítéseket kell tenni a lakosság ösztönzésére, ezt alázattal és tisztelettel kell megtenni, és a populációk megbélyegzése több kárt okozhat, mint hasznot. Erről a kutatásról pedig már másfél hónapja tudnak idehaza. Itt olvasható a teljes tanulmány fordítása: Jelenleg világszerte a vakcinákat tartják a COVID-19 elleni küzdelem elsődleges mérséklő stratégiai eszközének.

Például az Egyesült Államokban tapasztalható újabb megbetegedések számának folyamatos növekedésével kapcsolatos narratívát az alacsony oltási arányú területekkel hozzák összefüggésbe [1]. Hasonló folyamatokat figyeltek meg olyan országokban is, mint Németország és az Egyesült Királyság [2]. Ugyanakkor Izraelben, amelyet a gyors és magas oltási aránya miatt mindenki példaképnek kezelt, a COVID-19-esetek számottevő újjáéledése is megfigyelhető [3]. Hatvannyolc országban és az Egyesült Államok 2947 megyéjében vizsgáltuk a kapcsolatot a teljesen beoltott lakosság százalékos aránya és az új COVID-19 esetek között.

Vizsgálati módszer

Az országok közötti elemzéshez az Our World in Data által szolgáltatott COVID-19-adatokat használtuk, amelyek 2021. szeptember 3-tól állnak rendelkezésre (1. kiegészítő táblázat) [4]. 68 állam adatait dolgoztuk fel, amelyek megfeleltek a következő kritériumoknak:

– rendelkeztek második dózisú vakcinával kapcsolatos adatokkal; – rendelkezésre álltak a COVID-19 fertőzéses esetekre vonatkozó adatok; – rendelkeztek népességi adatokkal; – és az adatok legutóbbi frissítése 2021. szeptember 3-át megelőző 3 napon belül történt. A 2021. szeptember 3-át megelőző 7 napra vonatkozóan államokra vonatkoztatva kiszámítottuk az 1 millió főre jutó COVID-19-eseteket, valamint a teljesen beoltottak százalékos arányát az egész lakossághoz viszonyítva. Az egyesült államokbeli megyei szintű elemzésekhez a Fehér Ház COVID-19 Team adatait [5] használtuk, amelyek 2021. szeptember 2-án álltak rendelkezésre (2. kiegészítő táblázat).

Az elemzésből kizártuk azokat a megyéket, amelyek nem jelentették a teljesen beoltottak népességen belüli százalékos adatait, így végül csak 2947 megyét vizsgáltunk. Kijelöltük azokat a megyéket (megállapítottuk a számát és százalékos arányát), ahol nőtt a COVID-19 megbetegedések száma. Megvizsgáltuk, hogy látunk-e összefüggést ezekben a megyékben a teljesen beoltottak százalékos adataival. A COVID-19 megbetegedések százalékos növekedését az elmúlt 7 nap és az azt megelőző 7 nap eseteinek különbsége alapján számítottuk ki.

Például a kaliforniai Los Angeles megyében 18 171 eset volt az elmúlt 7 napban (augusztus 26. és szeptember 1. között), és 31 616 eset az előző 7 napban (augusztus 19–25.), tehát ebben a megyében nem tapasztaltak növekedést az esetek számában. Az elemzésben használt mérőszámok folyamatos nyomkövetését biztosítjuk, adataink automatikusan frissülnek, amint a Fehér Ház COVID-19 csapata új adatokat tesz elérhetővé (https://tiny.cc/USDashboard).

Megállapítások

Országos szinten úgy tűnik, hogy nincs észrevehető kapcsolat a teljes beoltott népesség százalékos aránya és az elmúlt 7 napban tapasztalt új COVID-19-esetek között (1. ábra). Valójában a trendvonal egy marginálisan pozitív összefüggést sugall, vagyis azokban az országokban, ahol a lakosság nagyobb százaléka teljes mértékben beoltott, magasabb a COVID-19 megbetegedések száma 1 millió emberre vetítve. Nevezetesen, Izraelben, ahol a lakosság több mint 60%-a teljesen beoltott, volt a legmagasabb 1 millió emberre vetített COVID-19 eset az elmúlt 7 napban. A teljes mértékben beoltott népesség százalékos aránya és az új COVID-19-esetek közötti érdemi összefüggés hiányát még jobban szemlélteti például Izland és Portugália összehasonlítása. Mindkét országban a lakosság több mint 75%-a teljesen beoltott, és 1 millió emberre több COVID-19-es eset van, mint az olyan országokban, mint például Vietnam és Dél-Afrika, ahol lakosságuk körülbelül 10%-a teljesen beoltott. Az Egyesült Államok megyéiben is a 100 000 emberre jutó új COVID-19 megbetegedések mediánja az elmúlt 7 napban nagymértékben hasonló a teljes mértékben beoltott lakosság százalékos arányával (2. ábra). Figyelemre méltó, hogy jelentős megyei eltérések mutatkoznak az új COVID-19-esetek számában a teljes mértékben beoltott lakosság százalékos kategóriái között.

Úgy tűnik, hogy nincs jelentős tudományos tény, ami arra utalna, hogy a COVID-19-esetek csökkennének a teljes beoltott lakosság nagyobb százalékarányra történő növelésével (3. ábra). Az Egyesült Államok Betegség-ellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) 4 megyét „magasan terjedési kockázatú” megyeként azonosított. Ezek a megyék az oltásokban legjobban teljesítő 5 megye közül kerültek ki.

Itt a lakosság szinte teljes mértékben oltott (99,9–84,3%). Chattahoochee (Georgia), McKinley (Új-Mexikó) és Arecibo (Puerto Rico) megyékben a lakosság több mint 90%-a teljesen beoltott, és mindhárom „magas terjedési kockázatú” kategóriába tartozik. Ezzel szemben a CDC által „alacsony” fertőzőképességű megyéknek minősített 57 megye 26,3%-ában (15) a teljes beoltott lakosság aránya 20% alatti.

Mivel a vakcinával szembeni teljes immunitás feltehetően a második adaggal történő második hét letelte után alakul ki, ezért ennek a hatását szerettük volna kizárni a kutatásban. Egy hónapos késleltetést alkalmaztunk a teljesen beoltott populáció százalékos arányára vonatkozóan az egyes országokban és az Egyesült Államok megyéiben. A fenti, a COVID-19-esetek és a teljesen beoltottak szintje közötti összefüggések hiányára vonatkozó fenti megállapításokat akkor is megfigyeltük, amikor egy hónapos késést vettünk figyelembe a teljesen beoltottak szintjében (1. kiegészítő ábra, 2. kiegészítő ábra).

Meg kell jegyeznünk, hogy a COVID-19 esetadatok a megerősített esetekre vonatkoznak, ami a kínálat (pl. a tesztelési kapacitások vagy a jelentési gyakorlatok változása) és a keresleti oldal (pl. az emberek azon döntésében, hogy mikor kell elvégezni a vizsgálatot) függvénye.

Értelmezés

A COVID-19 és káros következményei mérséklésének elsődleges stratégiájaként a vakcinázásra való kizárólagos támaszkodást újra meg kell vizsgálni, különös tekintettel a Delta (B.1.617.2) változatra és a jövőbeni változatok valószínűségére. Más farmakológiai és nem gyógyszeres beavatkozások bevezetésére is szükség lehet az oltási arányok növelése mellett. Az ilyen kurzuskorrekció esetén különösen a politikai narratíva tekintetében kiemelten fontossá válik az oltások valós hatásosságával kapcsolatos tudományos bizonyítékok megvizsgálására. Például az izraeli egészségügyi minisztérium által kiadott jelentés szerint a BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) vakcina 2 adagjának hatékonysága a COVID-19 fertőzés megelőzésében 39%-os [6], ami lényegesen alacsonyabb, mint a kísérletben igazolt 96%-os hatékonyság [7]. Annak lehetősége is felmerül, hogy a Pfizer-BioNTech vakcinából származó immunitás nem biztos, hogy olyan erős, mint a COVID-19 vírusból való felépülés során szerzett immunitás [8].

Az immunizálás után 6 hónappal az mRNS-vakcinákkal szembeni immunitás jelentős csökkenéséről számoltak be [9]. Annak ellenére, hogy a védőoltások védelmet nyújtanak az egyéneknek a súlyos kórházi kezelés és a halál ellen, a CDC megállapítása szerint (2021 januárja és májusa között) 0,01-ről 9%-ra, illetve 0-ról 15,1%-ra emelkedett a kórházi kezelések és a halálozások aránya a teljesen beoltottak között. 10].

Összefoglalva, bár erőfeszítéseket kell tenni a lakosság védőoltásainak ösztönzésére, ezt alázattal és tisztelettel kell megtenni.

A populációk megbélyegzése több kárt okozhat, mint hasznot. Fontos, hogy más nem gyógyszeres prevenciós erőfeszítéseket (pl. az alapvető közegészségügyi higiénia fontossága a biztonságos távolság betartásával vagy a kézmosással, a gyakoribb és olcsóbb szűrési formák népszerűsítésével) meg kell újítani védekezési eljárásainkat az élni és élni hagyni egyensúlyának megteremtése érdekében. A COVID-19-vel ugyanúgy együtt kell majd élnünk, mint az 1918-as influenza vírus különböző szezonális változásaival száz éven keresztül eddig is tettük

A fenti cikket a szilajcsiko.hu hírportálról vettük át.

Hivatkozások 1. Vaccinations CDC. CDC COVID data tracker. Centers for Disease Control and Prevention. 2021. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations. 2. Nicolas E. Germany mulls restrictions for unvaccinated as cases soar. EUobserver; 2021. https://euobserver.com/coronavirus/152534. 3. Estrin D. Highly vaccinated Israel is seeing a dramatic surge in New COVID cases. Here’s why. NPR; 2021. https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/08/20/1029628471/highly-vaccinated-israel-is-seeing-a-dramatic-surge-in-new-covid-cases-heres-why. 4. Ritchie H, Ortiz-Ospina E, Beltekian D, Mathieu E, Hasell J, Macdonald B, Giattino C, Appel C, Rodés-Guirao L, Roser M. Coronavirus pandemic (COVID-19). 2020. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: https://ourworldindata.org/coronavirus. 5. White House COVID-19 Team. COVID-19 community profile report. 2020. HealthData.gov. https://healthdata.gov/Health/COVID-19-Community-Profile-Report/gqxm-d9w9. 6. Ministry of Health Israel. Two-dose vaccination data. Government of Israel; 2021. https://www.gov.il/BlobFolder/reports/vaccine-efficacy-safety-follow-up-committee/he/files_publications_corona_two-dose-vaccination-data.pdf. 7. Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, Perez JL, et al. Six Month safety and efficacy of the BNT162b2 Mrna Covid-19 vaccine. MedRxiv. 2021 doi: 10.1101/2021.07.28.21261159. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 8. Gazit S, Shlezinger R, Perez G, Lotan R, Peretz A, Ben-Tov A, Cohen D, Muhsen K, Chodick G, Patalon T. Comparing sars-cov-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. MedRxiv. 2021 doi: 10.1101/2021.08.24.21262415. [CrossRef] [Google Scholar] 9. Canaday DH, Oyebanji OA, Keresztesy D, Payne M, Wilk D, Carias L, Aung H, Denis KS, Lam EC, Rowley CF, Berry SD, Cameron CM, Cameron MJ, Wilson B, Balazs AB, King CL, Gravenstein S. Significant reduction in humoral Immunity among healthcare workers and nursing home residents 6 months AFTER COVID-19 BNT162b2 mRNA vaccination. MedRxiv. 2021 doi: 10.1101/2021.08.15.21262067. [CrossRef] [Google Scholar] 10. McMorrow M. (rep.). Improving communications around vaccine breakthrough and vaccine effectiveness. 2021. Retrieved from https://context-cdn.washingtonpost.com/notes/prod/default/documents/8a726408-07bd-46bd-a945-3af0ae2f3c37/note/57c98604-3b54-44f0-8b44-b148d8f75165. A cikk eredeti forrása: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107/
guest
0 Comentarii
Feedback instant
Vezi toate comentariile