Actualitate

BOMBĂ JURIDICĂ – Asociația Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților a solicitat dovezi științifice ale existenței virusului Covid

Președintele Asociației Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților, dna avocat Marina Ioana-Alexandra din Baroul București, a solicitat Guvernului României și Ministerului Sănătății să comunice și să pună la dispoziție studiile științifice care demonstrează existența virusului covid, studiile pe care se bazează afirmația Guvernului că vaccinarea este singura cale de imunizare a oamenilor, studiile care dovedesc gradul de contagiozitate și modul de transmitere al virusului covid, precum și studiile științifice pe care se bazează măsura purtării măștii și în ce măsură purtarea măștii de protecție ar fi eficientă în mod special împotriva virusului covid.

Toate aceste studii științifice au fost solicitate pentru a verifica dacă Guvernul a respectat Constituția României și legile în vigoare cu privire la drepturile și libertățile cetățenilor, Guvern care a hotărât de foarte multă vreme și în mod repetat prelungirea stării de alertă. În cererea depusă, dna avocat Marina Ioana-Alexandra a atras atenția Guvernului României faptul că măsurile restrictive impuse vor afecta în mod dezastruos atât economia țării, cât și drepturile și libertățile românilor care practic au fost călcate în picioare în mod organizat.

Acest demers vine concomitent cu protestele masive din România care s-au organizat împotriva discriminării celor care refuză vaccinul pentru care nu răspunde nimeni în caz de afecțiuni adverse grave sau chiar deces.

Mai jos aveți conținul integral al cererii dnei avocat Marina Ioana-Alexandru, președintele Asociației Juriștilor pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților:

„Către,

GUVERNUL ROMÂNIEI,
În atenția d-lui Prim-Ministru al României,
Spre știință d-lui Ministru al Sănătații,
Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureşti, cod poștal 011791
Adresă web: www.gov.ro ; email: [email protected]
Telefon centrală:
4-021-314 34 00 / 4-021-319 15 64
Către,
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, Sector 1, Bucureşti, cod postal 010024
Adresă email: [email protected]
Telefon centrală:
021 3072 500 / 021 3072 535
Subscrisa ASOCIAŢIA JURIȘTILOR pentru APĂRAREA DREPTURILOR și LIBERTĂŢILOR (JADL), cu sediul în xxxx, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecatoria Sector x București, prin Președinte – Avocat Marina-Ioana Alexandru, în temeiul dispozițiilor Art.22(1) – Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate, Art.23(1) – Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile Art.26(pct.2) – Dreptul persoanei de a dispune de ea însăși , art.31 – Dreptul la informație Art.34(1) – Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat, art.51 – Dreptul la petiționare, art.52(1) – Dreptul persoanei vatămate de o autoritate publică, art.53 – Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți; art.54(1) – Fidelitatea față de țara este sacră, art.55(1) – Cetațenii au dreptul și obligația să apere România, art.2(1) – Suveranitatea națională aparține poporului român, din Constituția României, Vă NOTIFICĂM și vă CEREM ÎN MOD IMPERATIV ca în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea prezentului document să ne răspundeți clar, explicit, în detaliu și să ne puneți de îndată la dispoziție întreaga documentație pe care o indicăm, după cum urmează:
1.STUDIUL ȘTIINȚIFIC efectuat și recunoscut unanim la nivel mondial și efectuat și recunoscut implicit și în România, care a demonstrat existența virusului SARS-CoV-2 prin izolare, purificare, trecerea prin Postulatele lui Koch, stabilindu-se Standardul de Aur.
2.STUDIUL ȘTIINȚIFIC efectuat și recunoscut unanim la nivel mondial și efectuat și recunoscut implicit și în România, prin care să se demonstreze concret că vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 este singura cale și posibilitate de imunizare a populației, imunitatea naturală fiind doar un concept utopic.
3.STUDIUL ȘTIINȚIFIC efectuat și recunoscut unanim la nivel mondial și efectuat și recunoscut implicit și în România, prin care să se demonstreze concret că virusul SARS-CoV-2 este contagios, care este gradul de contagiozitate al acestuia și modul concret de transmitere.
4.STUDIUL ȘTIINȚIFIC efectuat și recunoscut unanim la nivel mondial și efectuat și recunoscut implicit și în România, prin care se demonstrează, se atestă și se garantează că purtarea oricărui tip de mască, ocazional și/sau permanent, previne și apără de viruși și bacterii în general și de virusul SARS-CoV-2 în mod special.
5.Întreaga documentație științifică în baza căreia s-a stabilit legătura de cauzalitate dintre situația creată ca urmare a invocarii bolii Covid 19 de către autoritățile statului și necesitatea măsurilor aplicate asupra cetățenilor români, prin prelungirea continuă a stării de alertă, prin restrângerea dreptului și a libertății persoanei de a mai dispune de ea însăși (precum și a altor drepturi constituționale) și prin vicierea consimțământului populației țării cu privire la vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2.
6.Să ne indicați în scris (nominal și funcția/pregătirea/calitatea deținută), toate persoanele fizice și juridice(inclusiv reprezentanții lor legali) care au participat și efectuat în România și cele la nivel mondial, studiile științifice mai sus menționate și orice alt tip de studii cu privire la virusul SARS-CoV-2.
Având în vedere: -că situația existentă legată de sănătatea publică a întregii populații din România, care a fost generată de către autoritățile statului prin invocarea bolii COVID-19, raportat la faptul că aceasta este o chestiune de interes național extrem de importantă, vitală, putem spune, ce ține de securitatea națională și de securitatea vieții individuale a fiecărui cetățean al țării; -că siguranța cetățeanului este un element cheie al abordării securității naționale, statul având datoria de a identifica strategii sectoriale eficiente de protejare a acestuia, iar pe cale de consecință, gestionarea securității presupune și participarea societății civile; -că, în calitate de reprezentanți ai României și funcționari publici – salariați plătiți de către noi, poporul român, aveți obligația să fiți fideli României și poporului ei, să puneți țara și poporului ei înainte și mai presus de propria persoană, să apărați drepturile, libertățile și interesele țării și ale neamului românesc, respectând și aplicând dispozițiile imperative ale Legii Suverane a Statului român – Constituția României….. pentru toate notificările mai sus învederate și pentru nealterarea eticii și moralității, raportat la o justă cauză, în condiții de legalitate, vă cerem în mod imperativ ca în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la primirea prezentului document să ne răspundeți clar, explicit, în detaliu și să ne puneți de îndată la dispoziție întreaga documentație pe care am invocat-o mai sus.
În cazul în care veți ignora această notificare, vom considera atitudinea dumneavoastră un act de rea-credință, precum și dovada indubitabilă a faptului că ați avut și aveți intenția de a încălca în continuare, în mod flagrant atât Legea fundamentală a țării – Constituția României, precum și legile subsecvente care reglementează în mod imperativ exercitarea libertății și a dreptului de a dispune de tine însuți, precum și a tuturor celorlalte drepturi cetățenești.
Astfel ne forțați, împotriva voinței noastre să facem uz de toate procedurile legale pentru demiterea guvernului, precum și împotriva oricărei persoane și/sau instituții de stat sau private care se fac vinovate de această situație expusă.
Prezenta notificare este înștiințarea dumneavoastră și punerea în întârziere cu privire la înmânarea și aducerea la cunoștința noastră a documentelor solicitate, cu privire la situația de fapt creată precum și la prejudiciul iminent ce s-a generat asupra societății, economiei, siguranței naționale și securității vieții, astfel încât să nu puteți spune că nu aveți cunoștință de situația învederată. ROMÂNIA ARE NEVOIE ȘI TREBUIE SĂ SE ALĂTURE STATELOR RESPONSABILE care își respectă și apară națiunea, suveranitatea, independența, unitatea și indivizibilitatea.
SOLICITĂM de asemenea să ne confirmați de îndată primirea prezentei notificări și a numărului de înregistrare alocat. Confirmarea dumneavoastra referitor la cele învederate mai sus va fi dovada bunei-credințe a dumneavoastră față de faptul că nu ignorați problemele menționate și aspectele juridice atât de importante, pe subiectul de face obiectul discuției în cauză.
Cu respect, Asociația JURIŞTILOR PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂȚILOR prin Președinte, Avocat MARINA-IOANA ALEXANDRU”
Sursa: Facebook/ Marina-Ioana Alexandru
Abonează-te
Notificare la
guest

0 Comentarii
Feedback instant
Vezi toate comentariile