Actualitate, Social

Avocata Marina-Ioana Alexandru sare în ajutorul angajațiilor cărora li se impune vaccinarea: NOTIFICARE ACTUALIZATĂ

Am revenit cu o nouă NOTIFICARE ACTUALIZATĂ cu câteva particularități importante, pe care orice angajat care dorește, să o poată depune la locul de muncă, în situația în care este amenințat, discriminat, șantajat, hărțuit, intimidat, manipulat… etc.

DECI……

 

CĂTRE,

INSTITUȚIA/UNITATEA/SOCIETATEA/COMPANIA angajatoare (denumirea completă)………………………………………………………..

ORAȘ……………………………………. JUDEȚ/sector……………………………….

În atenția…………………………..(numele complet al managerului/directorului/președintelui)

DOMNULE/DOAMNĂ DIRECTOR

Subsemnatul/a………………………………………………………………,…………………………………………….., domiciliat/ă în……………………………..……………………………………………………………,

în calitate de (funcția/ocupația)………………………………………….

raportat la măsurile abuzive ce se impun întregului personal angajat cu privire la condiționarea dreptului la muncă în această unitate, de obligativitatea vaccinării și testarea PCR,

VĂ NOTIFIC că NU îmi DAU CONSIMȚĂMÂNTUL pentru aplicarea asupra mea a actului medical al TESTĂRII împotriva virusului SARS CoV-2 (tetare PCR, test antigen rapid sau alt tip de testare) și/sau al VACCINĂRII ÎMPOTRIVA BOLII COVID-19 sau orice alt tip de vaccinare invocat de autorități ,din următoarele motive:

1.Vaccinarea, “este un act medical de administrare a unui vaccin”, iar unul dintre principalele obiective ale activității de vaccinare este “controlul bolilor transmisibile….” – deci este un act medical profilactic de obținere a imunității.

Imunitatea se obține în primul rând pe cale naturală și în subsidiar prin vaccinare (ca act medical facultativ și exclusiv opțional) – fapt de notorietate demonstrat științific pe bază de studii efectuate asupra situației de fapt.

2.Vaccinarea populației în masă în general și implicit a mea, în mod particular, fără a fi efectuate analizele medicale individuale complete prin care să se verifice starea de sănătate și compatibilitatea cu substanța injectată, denotă o absolută lipsă de discernământ medical din partea așa-zișilor decidenți, care astfel, a generat posibilitatea apariției multiplelor abuzuri exercitate din partea statului prin autoritățile desemnate spre a duce la îndeplinire vaccinarea populației din România.

3.Vaccinarea a fost transformată dintr-un act medical realizat cu scop preventiv, într-un act administrativ-politic ce ne este dovedit prin modul dolosiv (viclean) de implementare, care nu are legătură cu sănatatea populației, ci exclusiv cu eradicarea dreptului și a libertății persoanei de a mai dispune de ea însăși.

Vă învederez că ființa umană este o ființă vie care posedă voință liberă, rațiune și simțire motiv pentru care, are dreptul inviolabil și imuabil de a dispune de ea însăși – principiu fundamental care este statuat inclusiv prin textele de lege în vigoare, ceea ce determină imposibilitatea supunerii ființei umane la un act medical împotriva propriei voințe.

4.Consimțămăntul pentru nici un tratament nu poate fi prezumat, condiționat și mai mult decât atât, este interzis a fi viciiat prin discriminare, amenințare, șantaj, hărțuire, intimidare și manipulare.

A SE REȚINE !!! Actul medical este un serviciu oferit (nu impus) la solicitarea oricărei persoane care cere, aflate în nevoia de a-și proteja starea de sănătate, indiferent dacă dorește să o facă preventiv sau terapeutic, motiv pentru care, consimțămăntul acesteia trebuie să reprezinte acordul de voință corect și neutru informat, liber exprimat, expres, neechivoc și neviciiat prin niciuna dintre formele viciului de consimțământ, respectiv eroarea, violența, dolul(viclenia) și leziunea.

Prin obligarea la vaccinarea în masă a persoanelor din Romania, fără a exista un  discernământ medical din partea „autorităților de specialitate” abilitate, precum și prin sancțiunile aplicate persoanelor care refuză vaccinarea, deși aparent, la nivel declarativ, scopul aplicării acestui act medical, este acela de a “asigura dreptul la sănătate individuală și colectivă”, în fapt , se încalcă în mod flagrant dreptul pretins a fi apărat .

VĂ INFORMEZ că prin condiționarea accesului subsemnatului/ei la locul de muncă pe care mi l-am ales în vederea exercitării profesiei/ocupației mele, pe lângă faptul că vă faceți vinovați de viciierea consimțământului meu prin toate aceste forme enunțate mai sus, mai grav, vă faceți vinovați de discriminare, amenințare, șantaj, hărțuire, manipulare, întimidare și încălcarea flagrantă a art.41(1) din Constituția României „Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă.”

5.Pe lângă viciierea consimțământului, sunt încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului, implicit și ale mele, statuate în Constituția României, după cum urmează :

Art.22 –(pct.1)”Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate.”

Art.23 – (pct.1)”Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile.”

Art.24 – (pct.1)”Dreptul la apărare este garantat.”

Art.26 – (pct.2)”Dreptul persoanei de a dispune de ea însăși.”

Art.29 –„Libertatea conștiinței” (pct.1) – „….nimeni nu poate fi constrîns să adopte o opinie….contrar convingerilor sale.” (pct.2) „Libertatea conștiinței este garantată.”

Art.30 – (pct.1) „Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor……….sunt inviolabile.”

Art.34 – (pct.1) „Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat .”

art.41(1) „Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă.”

Simultan cu încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățeanului statuate de Constituția României, vă notific și cu privire la încălcarea dispozițiilor imperative prevăzute de OG137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și Codul Muncii (art. 3, art.5, art.6, art.8, art.17, art.19, art.38-41, art.59, art.66-67, art.76, art.78, art.80 și art.175)

6.NOTĂ!!! Potrivit Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19, aprobată prin HG nr.1031/2020, în România vaccinarea este VOLUNTARĂ și „gratuită”.

Având în vedere dispozițiile constituționale privind garantarea dreptului la ocrotirea sănătății, ținând cont de prevederile art.660 din Legea 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind acordul pacientului supus metodei de prevenție, condiționarea accesului personalului angajat în general și al meu în mod particular la locul de muncă ales, de vaccinare, respectiv, vaccinarea împotriva COVID-19 și testarea de orice natură, în condițiile în care eu sunt o persoană sănătoasă si posed imunitate naturală, este total înafara legilor din România și a Constituției.

Mai mult decât atât, a devenit de notorietate faptul că studiile științifice și raportările au arătat: imprecizia testelor uzitate, indiferent de natura lor, infestarea a-priori a testelor cu însuși virusul pentru care se face testarea, apariția leziunilor de mucoasă ca urmare a testărilor repetate, toate autoritățile internaționale și naționale au anunțat de la bun început că vaccinarea împotriva COVID-19 este experimentală pănă în anul 2023, iar practica a demonstrat nocivitatea serului aplicat, prin reacțiile adverse multiple și foarte grave apărute după vaccinare.

7.În situația în care alegeți să nu țineți cont de dreptul și libertatea mea de a nu-mi da consimțământul pentru vaccinare și testare de orice natură, fiind un om sănătos, pe de o parte, iar pe de alta parte, alegeți să îmi încălcați dreptul fundamental la muncă, luați act că,

VĂ SOLICIT IMPERATIV să  dați DECLARAȚIE NOTARIALĂ PE PROPRIE RĂSPUNDERE sub sancțiunea legii penale că vă ASUMAȚI și VĂ OBLIGAȚI să răspundeți penal pentru orice tip de posibilă vătămare corporală a subsemnatului/ei provocată de testarea în mod repetat și de orice tip de reacție adversă post-vaccinală apărută (de la simpla iritație a pielii până la efectul letal) și să acordați despăgubiri în valoare de UN MILION DE EURO pentru vătămare corporală gravă a subsemnatului/ei sau familiei, pentru uciderea mea.

8.Vă notific că AVEȚI OBLIGAȚIA să respectați drepturile, libertățile și interesele cetățenilor, implicit și ale mele, respectând și aplicând dispozițiile imperative ale Legii Suverane a Statului român – Constituția României, precum și a legilor subsecvente în materie de drepturi și libertăți fundamentale.

Pe cale de consecință, pentru toate notificările mai sus învederate și pentru nealterarea eticii și moralității, raportat la o justă cauză, în condiții de legalitate, vă cer imperativ respectarea Constituției României pe care ați încălcat-o, sens în care, înțeleg să fac uz de toate căile prevăzute de lege pentru reglementarea de urgență a acestei situații.

În cazul în care veți ignora această notificare, voi considera atitudinea dumneavoastră un act de rea-credință, precum și dovada indubitabilă a faptului că ați avut și aveți intenția de a încălca în continuare, în mod flagrant atât Legea fundamentală a țării – Constituția României, precum și legile subsecvente care reglementează în mod imperativ exercitarea libertății și a dreptului persoanei de a dispune de ea însăși, precum și a tuturor celorlalte drepturi cetățenești.

Astfel mă forțați, contrar voinței mele să fac uz de toate procedurile legale împotriva oricărei persoane și/sau instituții de stat sau private care se fac vinovate de această situație.

Prezenta notificare reprezintă înștiințarea dumneavoastră și punerea în întârziere cu privire la dispozițiile legale încălcate, la situația de fapt creată, la dispozițiile nelegale, excesive și abuzive pe care doriți să le aplicați, precum și la prejudiciul iminent ce poate fi generat asupra securității vieții mele, astfel încât să nu puteți să spuneți că nu aveți cunoștință de situația învederată.

SOLICIT comunicarea de îndată a numărului de înregistrare acordat prezentei notificări.

Cu respect,

––––––––––––––––––––––––––––

(numele în clar și semnătura olografă)

 

 

NOTĂ: se listează în două exemplare, se semnează ambele exemplare, apoi, un exemplar se depune direct la registratura unității sanitare/spital, etc. unde aveți locul de muncă, iar pe al doilea exemplar cereți să vă aplice ștampila cu numărul de înregistrare de la registratura unității.

Mult succes și DOAMNE ajută !

Avocat Marina-Ioana Alexandru

(tel.0744 369 973 și email: [email protected])

 

Sursa: Marina-Ioana Alexandru/ Facebook 

Abonează-te
Notificare la
guest

0 Comentarii
Feedback instant
Vezi toate comentariile