Actualitate, Politic

CCR: Starea de alertă și restricțiile pot fi anulate în instanță

Judecătorii nu se vor mai putea prevala de termenele prevăzute în Legea Contenciosului Administrativ și vor fi obligați să judece, în regim de urgență, toate acțiunile care atacă prelungirile stărilor de alertă și măsurile de limitare a drepturilor și libertăților. CCR a decis că prevederile dispozițiilor art. 72 din Legea nr. 55/2020 sunt neconstituționale, pentru că nu asigură acces efectiv la justiție persoanelor vătămate.

Curtea Constituțională a emis o decizie extrem de importantă, care înlătură, practic, toate obstacolele întâmpinate în justiție de către persoanele care au cerut anularea Hotărârilor Guvernului de prelungire repetată a stării de alertă și a restrângerilor drepturilor și libertăților. Decizia CCR nr. 392/08.06.202, prin care s-a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 cu referire la art. 42 din OUG nr. 21/2004, precum și neconstituționalitatea dispozițiilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 55/2020, are drept consecință accesul la justiție a cetățenilor pentru contestarea actelor normative legate de starea de alertă, susțin avocații. ”Până la adoptarea unei legi de către Parlament care să stabilească o procedură clară prin care să fie soluționate acțiunile promovate împotriva actelor administrative normative emise în temeiul Legii nr. 55/2020, astfel încât aceste acțiuni să poată fi soluționate în mod definitiv în termenul de valabilitate al actelor administrative normative, se poate folosi procedura Ordonanței președințiale reglementate de Codul de Procedură Civilă”, ne spune avocatul Elena Radu (https://casd.ro/1069-2/). Totodată, CCR arată că dispozițiile Legii nr.55/2020 nu conțin niciun fel de dispoziții procedurale care să garanteze soluționarea cauzelor referitoare la actele administrative de declarare sau prelungire a stării de alertă într-un termen scurt, care să asigure un drept efectiv de acces la justiție.

Avocații au avut dreptate

Apărătorii legii s-au plans în nenumărate rânduri că termenele de judecată îi împiedică să obțină o decizie a instanței în 30 de zile, termenul de valabilitate a unei hotărâri de guvern care prelungește starea de alertă. Iată că și Curtea Constituțională a ajuns la aceeași concluzie, arătând că dispozițiile Legii contenciosului administrativ prevăd un termen de cel mult 30 de zile în care hotărârile pot fi redactate, precum și faptul că acestea pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. ”Deși regula este aceea a suspendării executării actului administrativ atacat până la soluționarea de urgență a recursului, Curtea constată că, în ceea ce privește acele acte administrative emise pentru înlăturarea consecințelor epidemiilor, suspendarea nu este posibilă”, susține CCR. Astfel, Curtea apreciază că dispozițiile art.72 alin.(2) din Legea nr.55/2020, cu referire la art.42 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2004, precum și soluția legislativă din art.72 alin.(1) din Legea nr.55/2020, potrivit căreia dispozițiile acestei legi se completează cu reglementările de drept comun aplicabile în materie în ceea ce privește soluționarea acțiunilor formulate împotriva hotărârilor Guvernului prin care se instituie, se prelungește sau încetează starea de alertă, precum și a ordinelor și a instrucțiunilor prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă sunt neconstituționale, fiind contrare prevederilor art.1 alin.(5), ale art.21 și ale art.52 alin.(1) din Constituție.

Hotărârile Guvernului nu aveau niciun control

Curtea Constituțională a constatat că reglementările referitoare la prelungirea stării de alertă prevăd cerințe și criterii clare și suficiente pentru ca decizia executivului să fie circumscrisă în mod strict existenței condițiilor obiective generate de evoluția și efectele pandemiei de Covid-19, astfel încât dispariția factorilor care amenință viața și sănătatea persoanelor să justifice și să determine decizia de încetare a stării de alertă. Însă ansamblul condițiilor legale care condiționează declararea și prelungirea stării de alertă prin hotărâre a Guvernului ar fi dobândit eficiență doar în măsura în care exista un mecanism de control al respectării acestor condiții și de sancționare a eventualelor încălcări, lucru care nu se realiza dat fiind împiedicarea accesului la justiție, mai arată CCR. (https://casd.ro/1069-2/)

 

Sursa: Claudia Marcu/national.ro

Abonează-te
Notificare la
guest

1 Comentariu
Cel mai vechi
Cel mai nou Cel mai votat
Feedback instant
Vezi toate comentariile
Moțoi Cornel
Moțoi Cornel
2 ani în urmă

Dacă CCR spune că este neconstituțional cine obligă statul la respectarea legii, iată că ei prelungesc la nesfîrsit starea de alertă?

Telefon
732460573