Actualitate

„Copiii noștri nu sunt cobaii voștri” – Avocat Marina Alexandru: NOTIFICARE PENTRU PĂRINȚI

Avocata Marina Alexandru a întocmit o notificare împotriva măsurilor abuzive dispuse de către autorități, pentru părinți spre a fi depusă la secretariatul unităților de învățământ, acum, la începutul noului an școlar.

_______________________________________________________________
CĂTRE
GRĂDINIȚA / ȘCOALA / LICEUL……………………………………………………………………………….
ORAȘ……………………………………… JUDEȚ……………………………………
DOMNULE / DOAMNĂ DIRECTOR
Subsemnații…………………………………………………………………………………………………………………
domiciliați în ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….,
în calitate de părinți ai elevului(ei)…………………………………………, înscris(ă) în clasa ……………,
Având în vedere:
– Ordinul comun al MS nr. 1.756 / 03 septembrie 2021 și ME nr. 5.196 / 03 septembrie 2021, publicat în MOF, partea I, nr. 848 / 06.09.2021 – pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților / instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV 2 și măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ, în perioada pandemiei COVID-19, raportat la faptul că aceste măsuri au fost luate fără consultarea prealabilă a părinților și consimțământul expres al acestora, încălcându-se astfel autoritatea părintească;
– Caracterul excesiv și abuziv al instituirii măsurilor forțate aplicate copiilor, prin care se aduce atingere securității vieții, integrității fizice, psihice și emoțional-afective a copiilor, precum și interesului superior al acestora;
– Că nici până în acest moment, la nivel mondial și implicit în România, nu există o bază științifică unanim acceptată, în temeiul căreia să se justifice măsurile extreme de restrângere a drepturilor și libertăților fundamentale, simultan cu abuzurile în formă continuă săvârșite de către autorități,
vă NOTIFICĂM că NU NE DĂM CONSIMȚĂMÂNTUL pentru:
1. APLICAREA ASUPRA COPILULUI A ACTULUI MEDICAL AL TESTĂRII împotriva virusului SARS CoV-2 (testare PCR, test antigen rapid sau alt tip de testare pentru punerea în evidență a acizilor nucleici), pentru următorul considerent: copilul este asimptomatic (nu prezintă simptome specifice bolii în cauză), deci testarea este inutilă.
NU s-a demonstrat că persoanele asimptomatice ar transmite boala.
Testarea repetitivă fiind o metodă invazivă și traumatică, fiind cauzatoare de leziuni ale mucoaselor nazale și faringiene.
2. OBLIGATIVITATEA PURTĂRII MĂȘTII DE CĂTRE COPIL
Copilul nostru are dreptul de a respira liber, fără nicio constrângere, de a se putea exprima liber și fără afectarea biologică, psihologică și emoțional-afectivă a acestuia.
– Purtarea măștii de catre copii, permanent, timp de mai multe ore consecutiv reprezintă un act de tortură și rele tratamente aplicate minorilor, mai ales prin îngreunarea procesului de respirație liberă, corectă și completă.
– Practica a dovedit că nu există niciun studiu de specialitate acceptat la nivel UE care să ateste că purtarea măștii previne și apără de SARS-COV 2.
– Nu există nici o garanție asumată și prezentată de către autorități cu privire la riscurile sau reacțiile adverse ale purtării măștii de către copii, permanent, timp de mai multe ore consecutiv.
– Masca aduce atingere procesului de învățare și exprimare, astfel încât ascunde mimica feței, afectează pronunția, perturbă puternic procesul educațional și blochează comunicarea interumană, ceea ce în timp duce la alterarea capacității cognitive.
– Măsurile luate produc un efect psihologic traumatizant asupra copiilor și implicit asupra viitorului acestora, prin săvârșirea abuzului emoțional de inducere a stării de frică față de:
– o eventuală îmbolnăvire proprie;
– de a se face vinovat de îmbolnăvirea altora;
– autorități;
– excluderea socială.
3. APLICAREA de SUBSTANȚE „așa-zis” dezinfectante ASUPRA COPILULUI
– Nu sunt prezentate standardele dezinfectării, tipul dezinfectantului folosit, calitatea acestuia, cantitatea maximă permisă a fi utilizată asupra fiecărui copil, procentul de concentrație al produsului utilizat, producătorul, procedura de achiziție etc., copiii fiind vulnerabili la diferitele praguri și concentrații aplicate, mai ales cei care suferă de anumite afecțiuni ale pielii și/sau respiratorii, alergii etc.
– Nu sunt prezentate omologările substanțelor dezinfectante folosite în unitățile de învățământ și aprobarea de către autoritățile medicale, pe baza de studii de specialitate și de impact.
– Nu sunt arătate studiile la nivel UE care să ateste indubitabil că dezinfectarea efectuată des, astfel cum este impusă in ghidul privind măsurile sanitare și de protecție, nu este dăunătoare pielii copiilor și care sunt factorii de risc pentru pielea acestora.
– Nu există nici o garanție asumată și prezentată de către autorități cu privire la riscurile sau reacțiile adverse ce pot apărea ca efect al aplicării și/sau aplicării în mod repetat de substanțe dezinfectante copiilor, pe termen scurt, mediu și lung.
4. DISTANȚAREA FIZICĂ a copiilor unii de alții
– Înlocuirea mediului care ar trebui să instituie copiilor o stare de plăcere față de actul educațional, cu un cadru ostil de tip penitenciar, în care copiii sunt izolați și/sau distanțați unii față de alții, deposedați de dreptul de a socializa îndeaproape, să nu-și poată manifesta îndeaproape bucuria revederii cu colegii, să nu poată lega noi relații și cunoaște noii colegi, să nu-și poată cunoaște și recunoaște învățătoarea/profesorii, să se simtă fiecare singur printre necunoscuți… reprezintă inducerea stării de frică (mai ales frica față de o eventuală boală, frica de sancțiune și frica de a socializa) și distrugerea, prin eliminare, a dorinței și a plăcerii de a învăța.
– Toate acestea fiind un atentat la interesul superior al minorilor, un act de tortură și rele tratamente aplicate minorilor, care au ca efect producerea de traume psihologice, emoționale, afective și biologice.
5. Efectuarea PRESIUNILOR PSIHICE asupra COPILULUI NOSTRU prin aplicarea REGULILOR privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ, precum și exprimarea față de copil a oricărui tip de AMENINȚARE cu privire la ÎNCĂLCAREA dispozițiilor prevăzute în actele normative specifice.
Nu puteți impune copiilor să nu respire, să nu se joace, să nu râdă, să nu se îmbrățișeze etc., cu colegii / prietenii lor.
6. APLICAREA asupra copilului a ORICĂRUI ACT DE NATURĂ MEDICALĂ (termoscanare, vaccinare etc.), inclusiv triaj epidemiologic FĂRĂ PREZENȚA ȘI ACORDUL EXPRES al NOSTRU – PĂRINȚII / REPREZENTANȚII LEGALI.
 De asemenea, VĂ NOTIFICĂM că NU NE DĂM CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU VACCINAREA ÎMPOTRIVA BOLII COVID-19 sau pentru administrarea oricăror alte tipuri de vaccin, de medicamente etc., din următoarele motive:
a) vaccinarea, „este un act medical de administrare a unui vaccin”, iar unul dintre principalele obiective ale activității de vaccinare este „controlul bolilor transmisibile” – deci este un act medical profilactic de obținere a imunității.
Imunitatea se obține în primul rând pe cale naturală și, în subsidiar, prin vaccinare (ca act medical facultativ și exclusiv opțional) – fapt de notorietate, demonstrat științific pe bază de studii efectuate asupra situației de fapt.
b) actul medical al vaccinării este un drept al cetățeanului, nu o obligație.
c) vaccinarea populației în masă, în general și a copiilor, adolescenților și a tinerilor, în mod particular, fără a fi efectuate analize medicale individuale, complexe și complete, prin care să se verifice starea de sănătate și compatibilitatea cu substanța injectată, denotă o absolută lipsă de discernământ medical din partea așa-zișilor decidenți, care astfel, a generat posibilitatea apariției multiplelor abuzuri, exercitate din partea statului prin autoritățile desemnate.
d) vaccinarea a fost transformată dintr-un act medical realizat cu scop preventiv, într-un act administrativ-politic, fapt ce ne este dovedit prin modul dolosiv (viclean) de implementare, ce nu are legătură cu sănătatea populației, ci exclusiv cu eradicarea dreptului și a libertății persoanei de a mai dispune de ea însăși, pe de o parte și cu re-educarea întregii populații a României, pe de alta parte (mai cu seamă a tinerei generații).
Vă învederez că ființa umană este o ființă vie, care posedă voință liberă, rațiune și simțire, motiv pentru care are dreptul inviolabil și imuabil de a dispune de ea însăși – principiu fundamental care este statuat inclusiv prin textele de lege în vigoare, ceea ce determină imposibilitatea supunerii ființei umane la un act medical împotriva propriei voințe.
e) consimțământul pentru nici un tratament nu poate fi prezumat, condiționat și mai mult decât atât, este interzis a fi viciat, prin dezinformare propagandistică cu privire la actul medical al vaccinării și la substanța injectată, sau prin discriminare, amenințare, șantaj, hărțuire, intimidare sau manipulare
.
A SE REȚINE!!! Actul medical este un serviciu oferit (nu impus) la solicitarea oricărei persoane, aflate în nevoia de a-și proteja starea de sănătate, indiferent dacă dorește să o facă preventiv sau terapeutic, motiv pentru care, consimțământul acesteia trebuie să reprezinte acordul de voință corect și neutru informat, liber exprimat, expres, neechivoc și neviciat prin niciuna dintre formele viciului de consimțământ, respectiv eroarea, violența, dolul (viclenia) sau leziunea.
f) prin obligarea, mai mult sau mai puțin mascată, la vaccinare în masă a persoanelor din Romania, în general și a copiilor în mod special, fără a exista un discernământ medical din partea „autorităților de specialitate” abilitate, precum și prin sancțiunile aplicate persoanelor care refuză vaccinarea, deși aparent, la nivel declarativ, scopul aplicării acestui act medical este acela de a „asigura dreptul la sănătate individuală și colectivă”, în fapt, se încalcă în mod flagrant dreptul pretins a fi apărat.
VĂ INFORMEZ că prin măsurile abuzive impuse și în acest nou an de învățământ se  condiționează și se obturează accesul copiilor la învățătură, iar în acest caz vă faceți vinovați atât de vicierea consimțământului părinților, prin toate formele enunțate mai sus și mai grav, vă faceți vinovați de discriminare, amenințare, șantaj, hărțuire, manipulare, intimidare etc.
În esență, vă este interzis să ne induceți în eroare, părinți și elevii, prin informațiile diseminate cu privire la actul medical al vaccinării și la substanța ce urmează a fi injectată, pentru a ne determina să acceptăm acest act medical, despre scopul căruia dacă am ști ADEVĂRUL în mod corect, nu l-am accepta.
 g) pe lângă vicierea consimțământului sunt încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului, implicit și ale copiilor, statuate în Constituția României, după cum urmează:
Art. 16 – Egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor;
Art. 22 – (pct. 1) „Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate.”;
Art. 23 – (pct. 1) „Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile.”;
Art. 24 – (pct. 1) „Dreptul la apărare este garantat.”;
Art. 26 – (pct. 2) Dreptul persoanei de a dispune de ea însăși;
Art. 29 – „Libertatea conștiinței” (pct. 1) – „….nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie… contrar convingerilor sale.” (pct. 2) „Libertatea conștiinței este garantată.”;
Art. 30 – (pct. 1) „Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor… sunt inviolabile.”;
Art. 31 – Dreptul la informație;
Art. 32 – Dreptul la învățătură;
Art. 34 – (pct. 1) „Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat.”
NOTĂ!!! Potrivit Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19, aprobată prin HG nr. 1031/2020, în România vaccinarea este VOLUNTARĂ și gratuită, NU OBLIGATORIE.
7. EXERCITAREA ACTULUI EDUCAȚIONAL de către CADRELE DIDACTICE cu MASCĂ și/sau VIZIERĂ, acestea afectând grav pronunția, recepția corectă a informației diseminate, procesul de învățare, exprimarea corectă, prin distorsionarea sunetelor etc., fluxul de comunicare dintre cadrul didactic și elevii săi fiind obturat / blocat și drept urmare, actul educațional de transmitere si receptare a cunoașterii fiind absolut compromis.
– Științific este demonstrat că blocajele de comunicare dintre semeni pot produce stres, frică, tulburări psiho-emoționale cu efecte de manifestare anti-socială, mai cu seamă la copii și adolescenți.
8. INTERZICEREA intrării PĂRINȚILOR în școală
– Școala este o instituție publică, întreținută din bani fie de la bugetul de stat, fie din sponsorizări private, în funcție de tipul școlii, iar bugetul este alimentat din taxele și impozitele noastre.
– Școala nu este penitenciar!
– Este dreptul părinților să verifice și să urmărească îndeaproape mediul, condițiile și modul în care copiii își desfășoară activitățile extra familiale, implicit și la școală.
– Este dreptul părinților de a cere și primi informații cu privire la proprii copii, pentru perioada în care aceștia sunt încredințați unității de învățământ la care sunt înscriși.
– Este obligația conducerii unității de învățământ și a cadrelor didactice de a înlesni și sprijini accesul liber al părinților în școală, punând la dispoziție toate informațiile cu privire la copil.
9. Ca ORICE PERSOANĂ, în afara celor instituite de noi cu aceste drepturi, să exercite presiuni de orice natură asupra copilului nostru, să ia decizii în ceea ce-l privește fără înștiințarea, consultarea și acordul nostru expres exprimat, să îl izoleze, să îl transporte, să îl ducă la spital etc. INTERZICEM supunerea copilului la orice act de orice natură să îi afecteze integritatea fizică și psiho-emoțională.
10. ÎNCEPEREA și desfășurarea ANULUI ȘCOLAR 2021-2022 în forma impusă / recomandată de Ordinul comun al MS nr. 1.756 / 03 septembrie 2021 și ME nr. 5.196 / 03 septembrie 2021, publicat în MOF, partea I, nr. 848 / 06.09.2021,
– Nu suntem de acord cu nici una dintre formele de „scenariu” impuse prin acest Ordin comun mai sus menționat, în condițiile stabilite excesiv și abuziv de către autorități, sub egida așa-zisei apărări a sănătății publice. Măsurile adoptate și care se impun a fi implementate viciază dreptul la învățătură al copiilor și al adolescenților, datorită actelor de tortură și rele tratamente aplicate minorilor, la care aceștia urmează a fi supuși.
Pe cale de consecință, pentru toate motivele mai sus arătate și pentru nealterarea eticii și moralității, raportat la o justă cauză, în condiții de legalitate, VĂ INFORMĂM că NU ne dăm consimțământul ca minorul / minora ……………………………………………………….. să participe fizic și direct, în cadrul unității de învățământ la desfășurarea orelor de curs, în astfel de condiții abuzive.
Vă notific că AVEȚI OBLIGAȚIA să respectați drepturile, libertățile și interesele cetățenilor, implicit și ale noastre și ale copilului nostru, respectând și aplicând dispozițiile imperative ale Legii Suverane a Statului român – Constituția României.
SOLICITĂM revocarea de îndată a măsurilor abuzive impuse în unitățile de învățământ de orice grad.
În temeiul art. 32 din Constituția României, VĂ NOTIFICĂM imperativ, că în calitate de unitate de învățământ, aveți obligația:
– de a asigura revenirea la o situație normală de desfășurare a programului de învățământ, cu respectarea nealterată a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în general și a copiilor în mod special;
– de a asigura securitatea și integritatea copilului nostru pe de-o parte, iar pe de altă parte aveți obligația de a asigura dreptul și accesul copilului nostru la învățământ, drept și acces obturate de însăși autoritățile statului, prin măsurile abuzive impuse.
În cazul în care veți ignora această notificare, vom considera atitudinea dumneavoastră un act de rea-credință, precum și dovada indubitabilă a faptului că ați avut și aveți intenția de a încălca, în mod flagrant atât Legea fundamentală a țării – Constituția României, precum și legile subsecvente care reglementează în mod imperativ exercitarea libertății și a dreptului persoanei de a dispune de ea însăși, autoritatea părintească, precum și a tuturor celorlalte drepturi cetățenești.
Astfel ne forțați, contrar voinței noastre să facem uz de toate procedurile legale împotriva oricărei persoane și/sau instituții de stat sau private care se fac vinovate de această împrejurare.
În situația în care alegeți să nu țineți cont de dreptul și libertatea noastră de a nu ne da consimțământul pentru vaccinare și testare de orice natură, copilul fiind un om sănătos, pe de o parte, iar pe de altă parte, alegeți să încălcați dreptul fundamental la învățătură al copilului, luați act că VĂ SOLICITĂM IMPERATIV să dați DECLARAȚIE NOTARIALĂ PE PROPRIE RĂSPUNDERE, sub sancțiunea legii penale că vă ASUMAȚI și VĂ OBLIGAȚI să răspundeți penal pentru orice tip de posibilă vătămare corporală a copilului, provocată de orice tip de reacție adversă post-vaccinală apărută (de la simpla iritație a pielii până la efectul letal) și să acordați despăgubiri substanțiale pentru vătămare corporală gravă a copilului și/sau a familiei, pentru uciderea acestuia, în caz de reacție adversă letală.
Prezenta notificare reprezintă înștiințarea dumneavoastră și punerea în întârziere cu privire la dispozițiile excesive și abuzive date prin Ordinul comun al MS nr. 1.756 / 03 septembrie 2021 și ME nr. 5.196 / 03 septembrie 2021, publicat în MOF, partea I, nr. 848 / 06.09.2021, la situația de fapt creată, precum și la prejudiciul iminent ce poate fi generat asupra securității vieții copiilor, astfel încât să nu puteți să spuneți că nu aveți cunoștință de situația învederată.
SOLICITĂM înregistrarea prezentei NOTIFICĂRI și comunicarea de îndată a  numărului de înregistrare alocat.
Data:      Cu respect,
 (numele în clar și semnătura olografă)
NOTĂ: se listează în două exemplare, se trece numele în clar și se semnează pe ambele exemplare, apoi, un exemplar se depune direct la registratura unității școlare, iar pe al doilea exemplar cereți să vă aplice ștampila cu numărul de înregistrare de la registratura unității.
Notă: printați doar primele șase pagini. Pe ce-a de-a șaptea pagină sunt doar informații despre completarea notificării, scrise cu roșu, care nu fac parte din notificare și nu se listează.
Această parte finală, scrisă cu roșu cuprinde doar instrucțiuni pentru completare și nu trebuie listată.
Mult succes și DOAMNE ajută!
Avocat Marina-Ioana Alexandru
(tel. 0744 369 973 și email: [email protected])
Sursa: ActiveNews
Abonează-te
Notificare la
guest

0 Comentarii
Feedback instant
Vezi toate comentariile