Actualitate

Cum poți să sesizezi CNCD, în această perioadă, dacă angajatorul te obligă să te vaccinezi

Salariații nu pot fi obligați de angajatori să se vaccineze. Dacă totuși te regăsești într-o astfel de situație în care angajatorul încearcă să te convingă, prin diverse mijloace mai mult sau mai puțin radicale, precum amenințarea cu aplicarea de sancțiuni sau chiar concedierea, poți face sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Îți prezentăm, pas cu pas, procedura de transmitere online a petiției care se depune în acest sens.

Dată fiind situația epidemiologică actuală și strategiile naționale de încurajare a vaccinării, unii angajatori pot ajunge să le impună salariaților să se vaccineze, deși legea nu conține nicio prevedere care să le permită să facă acest lucru.

Cum soluția acționării în instanță a angajatorului se dovedește a fi, de multe ori, costisitoare și de lungă durată, salariații se pot adresa CNCD, printr-o petiție, în condițiile în care stabilirea, de către angajatori, a unor restricții sau aplicarea unor sancțiuni ori măsuri pe criteriul nevaccinării ar putea reprezenta o măsură discriminatorie.

În scopul sesizării CNCD, se accesează site-ul CNCD, secțiunea “Depune o petiție” ori direct platforma dedicată depunerii petițiilor.

În câmpurile care se regăsesc la secțiunea “Datele tale” se completează următoarele:

 • numele și prenumele persoanei care sesizează presupusa faptă de discriminare;
 • numărul de telefon, pentru facilitarea corespondenței, în situația în care ar fi necesar ca CNCD-ul să îl contacteze pe reclamant într-un termen scurt, pentru informații suplimentare sau urgente;
 • adresa de e-mail;
 • adresa poștală de corespondență; și
 • codul poștal.

Adresa de corespondență este cea la care se va primi răspunsul CNCD, documentele primite de la angajator pentru luarea la cunoștință și cele pe baza cărora reclamantul va avea posibilitatea să-și expună punctul de vedere.

Mai jos, sub secțiunea “Datele tale”, se regăsește câmpul “Încarcă plângerea”.

Plângerea trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

 • faptele pe care reclamantul le consideră a fi discriminatorii, prezentate și susținute detaliat;
 • data la care s-a petrecut fapta reclamată;
 • contextul, împrejurările, martorii și dovezile pe care se susțin cele reclamate;
 • criteriul de discriminare (motivul care stă la baza respectivei fapte – etnic, naționalitate, sex, boală cronică necontagioasă etc., potrivit OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor faptelor de discriminare);
 • datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice acuzate de discriminare (numele și prenumele, adresa de corespondență sau, după caz, denumirea persoanei juridice, adresa sediului acesteia etc.), necesare pentru a lua legătura cu persoana reclamată, în scopul audierii acesteia sau al solicitării unui punct de vedere legat de acuzația adusă și, eventual, pentru investigații suplimentare; precum și
 • semnătura olografă a reclamantului, care atestă faptul că și-a însușit petiția, că nu este depusă de o altă persoană în numele său și că adresa respectivă de e-mail, în situația în care petiția a fost adresată pe e-mail, nu a fost folosită de o altă persoană.

În ceea ce privește dovezile amintite, petiția trebuie însoțită de probele considerate relevante pentru susținerea constatării faptei de discriminare. Astfel, se pot depune orice înscrisuri sau documente (care se atașează în copie, cu condiția ca numărul exemplarelor să fie egal cu numărul reclamaților, plus un exemplar pentru CNCD), declarații scrise sau audio/video ale martorilor, înregistrări audio/video relevante (cum ar fi înregistrarea unei emisiuni, împreună cu transcript-ul acesteia), articole de presă/mass-media, capturi de ecran/foto pentru conținut de pe internet și chiar date statistice, de la caz la caz, când acestea există şi sunt relevante în cauză.

După încărcarea plângerii și completarea tuturor datelor solicitate, se apasă butonul „Trimite„.

De asemenea, pe site-ul CNCD există și un model de petiție, care se regăsește anexat la finalul acestui articol.

Sesizarea se poate face în termen de un an de la data săvârșirii faptei de discriminare sau de la data la care reclamantul a luat cunostință de ea. Cu toate acestea, cu cât petiția este transmisă cât mai repede de la momentul săvârșirii faptei sau de la momentul când reclamantul a luat cunoștință de ea, cu atât este mai bine, în ideea că, odată cu trecerea timpului, probele și mărturiile se pierd.

În plus, trebuie menționat că termenul de soluționare a petiției este de 90 de zile, însă acest termen este unul de recomandare, putând fi depășit, conform Deciziei nr. 1051/2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În urma sesizării CNCD, dacă se constată existența unei fapte de discriminare din partea angajatorului, acesta poate fi sancționat contravențional astfel:

 • cu avertisment;
 • cu amendă de la 1.000 lei la 30.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică; sau
 • cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate.

Prin urmare, dacă constată că angajatorul a săvârșit o faptă de discriminare obligându-și angajații să se vaccineze, CNCD poate să aplice amenzi.

De asemenea, dacă mai mulți salariați vor să sesizeze deodată CNCD privind aceeași faptă de discriminare a aceluiași angajator, acest lucru este posibil, cu mențiunea că, după cum se amintește și în ceea ce privește conținutul plângerii, numărul exemplarelor înscrisurilor depuse trebuie să fie egal cu numărul reclamaților și, în plus, trebuie să se anexeze și un exemplar pentru CNCD.

De reținut că CNCD informează, la accesarea link-ului de depunere a petiției, modul de prelucrare a datelor personale, informații care, ideal, ar trebui citite înainte de depunerea efectivă a plângerii.

Abonează-te
Notificare la
guest

0 Comentarii
Feedback instant
Vezi toate comentariile