Aktuális, Vélemény

A Covid-pápa pozsonyi feketemiséjén csak beoltottak vehetnek részt – Ferenc pápa szerint: „ Az egész világot be kell oltani!”

Sosem tagadtam, hogy Ferenc pápával kapcsolatban  mint keresztény, a katolikus vallás szabályai szerint felnőtt embernek, de mint Jézus urunk követőjének is komoly bajaim vannak. Azaz a pápa megnyilvánulásaival, mely a jézusi tanok alapjait tekintve igencsak gyanúsak, sokszor visszatetszőek.

Tévedés ne essék, én elsősorban Jézust követő keresztény embernek tartom magam, mintsem római katolikusnak, ugyanis nem kell rakétaprofesszornak lennünk ahhoz, hogy felfogjuk, aki valóban Jézus megváltói és a Szeretet Erejére tanító üzeneteit keresi, annak nem sok keresgélnivalója van a vatikáni vallásbizniszben, ahol évszázadok óta visszaélnek  ( lásd. Inkvizíció, eretnekégetések, cölibátus, pedofília, stb. )  Jézus nevével.

Bergoglio bíboros megjelenése a vatikáni porondon végülis történelmet írt, ugyanis elérkeztünk ahhoz a furcsa fázishoz, amikor a katolikus világnak egyszerre két pápája is volt és valójában mégsincs egy hivatalosan érvényes sem!

Benedek pápa lemondása/lemondatása és Bergolio, azaz „Ferenc pápa”  pápává koronázása  ugyanis szembemegy minden szabállyal, amit éppen a Katolikus Kánjog (CIC) előír. Ugyanis egy pápa sem mondhat le, mindaddig míg szellemileg és fizikailag beszámítható és képes a misézésre és az áldoztatásra, mert addig biza, ha tetszik, ha nem, ha egyszer a fejibe nyomták a tiarát, akkor ő az érvényes pápa.

Valójában fogalmam sincs ki ez a Jorge Mario Bergoglio bíborosból Ferenc pápává maszkírozott egyén, akiről azt állítják, hogy jezsuita. Nos, jómagam elég sokat időztem Szent Ignác tanainál, és éppen ezért sem értem ki ez a Francesco és éppen mit  csinál itt, mivel az eredeti jezsuita tanoktól  „Ferencz pápa”  olyan távol van mint Makó Jeruzsálemtől!

Mondjuk azon is érdemes eltanakodni, még akkor is, ha az embert  azonnal konteósnak bélyegzik azok, akiknek a Nagy Agymosodákban ezt idomították be, hogy a csudába lehetséges az, hogy  egy amerikai filmszínész Jonathan Pryce a pápa kiköpött mása, kísérteties a hasonlóság, mintha egy klónos  lombikból szedték volna elő őket. Vagy a pápa a színész kiköpött mása, akár el is játszhatnák egymás szerepét…ha az egyik éppen  nem ér rá  misét celebrálni… szóval konteós vádaskodások ide-vagy oda  Ferenc pápa reverendája körül, alatt és mellett  nagyon sok olyan furcsaság van, ami minden logikusan gondolkodó embert kétkedő viszolygással tölt el.

Jonathan Pryce, amerikai színész, mintha Ferenc pápas kiköpött mása lenne
Ügyes komédia, ez is, az is…

Lássuk be, olyan kénkőszaga van „Ferenc pápa”egész  létezésének.

Ami viszont mindent felül-, azaz alulmúl, az a hír, miszerint  bejelentették, hogy „Ferenc pápa” szlovákiai fellépésén, melyre  a tervek szerint szeptemberben kerül sor, CSAK azok vehetnek részt a pápai „szentmisén” akik be vannak oltva.

Értjük? Csak azok vehetnek részt egy állítólagosan Jézusra alapozott egyházi szertartáson, akik felvették a Covid19 bélyegét, a kísérleti vakcinát, melyet ( rég nem titok)  abortált magzatokból kivont genetikai részecskék segítségével állítottak össze. Jézus csak azokért halt kereszthalált ezekszerint, akik felvették az oltás bélyegét?

Vagy éppen fordítva? Eddig tudnak ugye követni?

A Covid-pápa, hogy mégse írjak ide Antikrisztus pápáját, bár szerintem ez a találóbb megnevezés, szembeköpve Jézus tanait, a covid billog alapján  diszkriminálja a keresztény embereket és tiltja el  vagy ki a pápai miséjéről. Nem mintha az emberek sokat veszítenének ezzel az ember- és istenidegen vallási-show, egyház-bizniszbéli hamis szerepjáték elmulasztásával, DE ami engem felháborít, hogy mindehhez már megint Jézus nevét használják fel, élnek ezzel vissza  és vannak, akik emiatt esetleg hisznek még  nekik.

Az a Jézus, aki gyalog vitte a Megváltó Szeretetet a pusztába, a városok tévelygő embereinek, aki betegeket gyógyított, leprásokat tisztított meg, aki arra tanított minket, hogy a Szeretet Isten-energiájának birtokában ne bélyegezzünk meg, ne közösítsünk ki  senki emberfiát, vajon mit szólhat ehhez a gyalázatos covid-akcióhoz?

Tehát aki felvette a gyógyszermaffia és a globalista fenevadak covid-bélyegét, miként ez a Jelenésekben írva is vagyon, azt beengedik a fekete misére, vagy mi az ördög történik itt?

(Jelenések 13:16 Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;

  Jelenések 13:16 És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg,

  Jelenések 13:16 Kényszerített minden embert, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, hogy a jobb kezükön vagy a homlokukon egy bizonyos jelet viseljenek.

  Jelenések 13:17 És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.)

„Ferenc pápa” azt is kinyilatkozta, hogy szerinte „az egész világot be kell oltani”, azaz ha akarják az emberek, ha nem, az egyre gyanúsabb kísérleti szert, rájuk kell kényszeríteni, másként kitaszított páriák lesznek…

Ez a Francesco vagy ki ez, honnan veszi a bátorságot magának ehhez? Miféle istenség nevében beszél, vagy beszéltetik  gazdái, mert hogy nem a Teremtő Isten és nem az ő Fia Jézus nevében az biztos! És nyilván az agresszív, megfélemlítő covid-terrorizmusban akadnak majd olyanok, akik  akár emiatt felveszik az „oltásnak” mondott billogot, amiről már hivatalosan is el kellett ismerjék, hogy nem igazán felel meg a védőoltások kritériumának, s a géntechnológiás, magzati részecskékkel dúsított mRNS szer nagyjából semmilyen védelmet nem ad, semmilyen vírus ellen.

Mintha csak az Emberség, a Lélek és a Szeretet ellen akarnák itt beoltani az embereket, mintha erről szólna ez az egész gyalázatos, globalista covid háború.

Mintha a Vírusnak nevezett valami maga az Emberség, az emberi minőség és társadalom és szociális magatartás lenne és nem is egy légúti vírus okozta betegség!

KI látott már olyat, hogy embereket fegyverrel, könnygázzal, rendőri erőszakkal kényszerítsenek valamire, amit azok szemmel láthatóan nem akarnak, nem hisznek el? Miféle orvosetika engedhetne meg ilyesmit? Hát semmilyen!

Hány éve vagy évtizede készül már ez a Covid19 – projekt vajon? Mert ilyen jól megszervezett globális terrortámadás megtervezéséhez , elindításához , mely az egész Földet beszövi  idő kellett!

Hogyan vették rá az  országok jelenlegi „vezetőit” arra, hogy alávessék népeiket ennek a sáátni gyalázatnak?

 

Mintha az Emberséget akarnák kiirtani az Emberiségből, mintha a lelkünket akarnák, az isteni szikrát, melyet Sátán és szolgái a teremtés óta nem tudtak elrabolni az Isten teremtette földi embertől!

Miféle szörnyetegek ezek, akik ezt a Covid19 –nek elnevezett hazug rémet a Földre eresztették?

Mert ha ez a kísérleti vakcina nem védőoltás, s mint látjuk, nagyon nem annak néz ki, akkor maga a vírusnak mondott akármi, sem egy légúti vírus… Hanem valami, amitől az Emberek ellenségei rettegnek és amit meg akarnak szüntetni. Az egész SARScov2 féle ( talán létező, talán nem létező, izolált vagy nem izolált) vírus csak vérszegény alibije egy gigantikus társadalmi terrornak!

Valakik az Ember létezése ellen törtek éppen.

 

A társadalom, a lelki erő, az emberség elleni támadás ez, amit látunk, és szerintem nem sok köze van semmiféle járványhoz, még akkor sem, ha ennek hitelesítése miatt, a covid-protokollnak nevezett tömeggyilkossággal, mesterségesen gyártották ezerszámra a halálos áldozatokat ebben a soha nem igazolt „világjárványban” .

Igaziból engem hat ökörrel sem lehetne bevontatni  az álpápa fekete miséjére, se Pozsonyban sem máshol, de engem az háborít fel, hogy ez az Ántikrisztus pápája  Jézus nevét a szájára meri még venni!

Ezt az írásom azzal az evangéliumi részlettel zárnám, amikor Jézus visszaadja a vak embernek a látását. Az Írások szerint a Megváltó Istenfiú földből és saját nyálából (lám ő sem félt a fertőzéstől) kevert sárral keni meg a vak ember szemét, majd szól neki, hogy mossa le azt tiszta vízzel… és mikor ez megtörténik, akkor megtörténi a csoda is, a vak látni kezd!

És eszembe jut a másik jézusi történet, mikor a Mester egyszerre tkét világtalan  látását adja vissza:

„ Amint elhagyták Jerikó városát, nagy tömeg követte Jézust. Az út szélén két vak ült, akik meghallották, hogy Jézus megy el mellettük, és kiáltozni kezdtek: „Dávid Fia, Urunk, könyörülj rajtunk!”

Az emberek rájuk szóltak, hogy maradjanak csendben, de ők annál jobban kiabáltak: „Dávid Fia, Urunk, könyörülj rajtunk!” Jézus ekkor megállt, magához hívatta őket, és megkérdezte tőlük: „Mit kívántok? Mit tegyek veletek?”

Így feleltek: „Urunk! Nyisd meg a szemünket, hogy lássunk!”

Jézus megsajnálta őket, és megérintette a szemüket. Abban a pillanatban meggyógyult a szemük, és láttak. Azután követték Jézust.”

Sorolhatnám itt a tudományos tényeket azt bizonygatva mekkora hazugság ez az egész Covid19 manőver, amivel megtámadták földi életünket.

De én azt hiszem, most már nem a tudomány tényeire van szükségünk, azt már nagyjából látja mindenki… ám amit nem látnak sokan, az a Valóság és az Igazság.

Olyanok lettünk ebben az embertelen manipulációban, mint a jerikói vakok, hát ne szégyelljünk segítséget kérni a Megváltótól.

Merjünk itt ebbe a káoszba és sátáni manőverekbe fojtott útszéli világunkban kiáltani utána:

„Urunk! Nyisd meg a szemünket, hogy lássunk!”

Mert aki Jézus segítségével kezd el újra látni, az egy-kettő meglátja a hamisságokat, az emberiség elleni bűncselekményeket. És ha látása visszatérte után követi Jézust, akkor sem a pokol katonáinak, sem a Fenevad bélyegének nem lesz már ereje rajta…

Szőke Mária Magdolna

 

 

 

 

Abonează-te
Notificare la
guest

2 Comentarii
Cel mai vechi
Cel mai nou Cel mai votat
Feedback instant
Vezi toate comentariile
Lisa
Lisa
2 ani în urmă

A pápát már kiiktatták. A húsvéti beszéde is CGI volt. Akkor ki jövet szept.-ben Mo.-ra?

Hetesi Zoltán
Hetesi Zoltán
2 ani în urmă

Az „egész világ” már be van oltva álkeresztény agymosással!