Actualitate

Studenții la Drept în București contestă condiționarea accesului la cursuri de vaccinare sau testare Covid în noul an universitar

Un grup de studenți ai Facultății de Drept din cadrul Universității București a înaintat consiliului facultății un memoriu prin care solicită „începerea activității didactice în format fizic fără nici un fel de condiționări” pandemice, altele decât normele de igienă și distanțare. Studenții se opun șantajului cu vaccinarea sau testarea pentru a avea acces la cursuri și seminare.
„Iată cum trebuie acționat în toate facultățile, școlile și instituțiile publice, pentru a vă opune cu succes segregării pe criterii sanitare – citiți cu atenție demersul unui grup de studenți din anii I – II ai Facultății de Drept din București (unde sunt și eu profesor). Este un memoriu către Consiliul facultății, care enunță motivele juridice și științifice ale ilegimității și inutilității segregării pe criteriul suspiciunii de boală, precum și viitoarele litigii, proteste și greve care vor putea fi declanșate.
PS Sper ca demersul să fie popularizat și de alte publicații”, a scris avocatul Gheorghe Piperea pe Facebook, dând și o trimitere către un articol din ziarul Cotidianul.
Redăm mai jos conținutul memoriului redactat de studenți:
„C Ă T R E,
CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT
în contextul ședinței din 9 septembrie 2021
Prezentul Memoriu este întocmit de un grup de studenți ai Facultății de Drept – Universitatea Bucuresti, semnat personal de fiecare dintre acestia și înaintat Consiliului Facultății de Drept, în baza intimei convingeri pe care o au susținătorii acestuia că doar prin dialog deschis, liber și bazat pe argumente raționale, coerente și bine fundamentate se poate ajunge la cea mai bună soluție în ceea ce privește desfășurarea activității didactice în anul universitar care începe.
Ideea esențială care trebuie conștientizată este aceea că nu poate exista niciun fel de soluție viabilă dacă nu sunt respectate cu strictețe toate rigorile legale și științifice pe care problema de față le impune.
Sunt necesare două considerații cu titlu preliminar.
În primul rând, acest memoriu nu își propune absolut deloc să ia în discuție aspectul vaccinării. După cum este bine știut, conform cadrului legal actual din România, vaccinarea împotriva COVID-19 nu este obligatorie, ținând de opțiunea fiecăruia dacă alege sau nu să-i fie aplicat acest act medical. Tocmai pentru acest considerent, vaccinarea nu poate constitui criteriu de segregare între studenți în privința participării fizice la activitatea didactică, aspect care, ne exprimăm convingerea, este unanim acceptat. În schimb, semnificative probleme de ordin juridic și științific sunt ridicate de propunerea ca prezentarea unui test RT-PCR sau rapid cu rezultat negativ o dată pe săptămână să reprezinte o condiționare pentru participarea fizică, ca alternativă la prezentarea adeverinței de vaccinare sau a celei de atestare a trecerii prin boală. Pot fi identificate trei aspecte fundamentale pentru care o astfel de propunere nu poate fi susținută. Aceste aspecte întăresc, totodată, faptul că orice fel de condiționare este dificil de impus, astfel încât aceasta, pe de o parte, să nu atenteze în vreun fel la drepturile și libertățile cetățenești, iar, pe de altă parte, să respecte exigențele adevărului științific.
Primul aspect avut în vedere este de ordin juridic și acesta privește problema suportării costurilor aferente testării. În ședința Consiliului de Administrație a Universității din București din data de 1 septembrie 2021, s-a exprimat în această privință disponibilitatea de a fi asigurate aceste costuri doar pentru studenții cu venituri reduse (cum sunt, de exemplu, cei eligibili pentru burse sociale). Astfel, toți ceilalți studenți care sunt considerați a avea venituri suficiente – aspect dificil de apreciat din punct de vedere obiectiv – sunt nevoiți, în măsura în care nu pot prezenta o adeverință de vaccinare sau de trecere prin boală, să suporte costurile unei testări săptămânale pentru a putea participa fizic la activitatea didactică.
Cu privire la această problemă, trebuie semnalată poziționarea pe care a avut-o Avocatul Poporului – una dintre cele mai importante instituții care veghează la apărarea drepturilor și libertăților cetățenești – într-o situație similară celei propuse a fi implementate de Consiliul de Administrație a UB. Astfel, prin Decizia 516 din 12 mai 2021 a Consiliului de Administrație al UMF Iași, s-a decis că ,,pentru a participa la sesiunea de examene din perioada 29 mai – 19 iunie, studenții vor prezenta înainte de fiecare examen unul din următoarele documente: certificat de vaccinare anti-Covid, inclusiv în primă doză; test RT-PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore; rezultatul negativ al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 24 de ore; adeverință din care să rezulte că se află între a 16-a și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SarsCov2″.
Față de această decizie, instituția Avocatului Poporului s-a sesizat din oficiu, afirmând în Adresa nr. 10040/17.05.2021 înaintată în acest sens Rectorului UMF Iași că ,,prin adoptatea unei astfel de decizii, s-ar transforma activitatea de vaccinare într-o obligație”. Totodată, ,,necesitatea prezentării unui test RT-PCR negativ înainte de fiecare examen nu este echitabilă întrucât supune anumiți studenți la un efort financiar suplimentar, încălcându-le acestora accesul la educație”. Având în vedere aceste observații, prin aceeași adresă s-a solicitat ,,să ne precizați dacă intenționați să susțineți din punct de vedere financiar costurile necesare testării, astfel încât acestea să nu devină o povară pentru studenți”. Față de această solicitare, UMF Iași a răspuns prin Adresa nr. 11109/02.06.2021 că ,,nu am impus vreo presiune asupra studenților proprii, deoarece universitatea este cea care suportă testarea”.
Din prezentarea cazului de mai sus, se desprinde un adevăr juridic de netăgăduit: obligarea studenților de a suporta costurile testării aduce o serioasă atingere drepturilor lor cetățenești, în speță dreptului la educație. Aceasta situație este cu atât mai gravă cu cât doar unii dintre studenți sunt nevoiți să suporte un efort financiar suplimentar pentru a avea acces fizic la activitatea didactică. Tocmai acesta este motivul pentru care Avocatul Poporului apreciază că în această situație activitatea de vaccinare s-ar transforma într-o obligație.
Cel de-al doilea aspect invocat prezintă importante consecințe din punct de vedere juridic, chiar dacă, pe fondul său, este de ordin științific. Astfel, numeroase studii de specialitate au cercetat în ce măsură vaccinarea împiedică transmiterea virusului de către cei vaccinați. Astfel, potrivit acestora*, persoanele vaccinate care s-au infectat sunt purtătoare ai unei cantități similare de coronavirus la fel ca cei care nu s-au vaccinat. Cu alte cuvinte, mai simplu spus, o persoană vaccinată poate contribui la transmiterea Coronavirusului într-o comunitate, alcătuită atât din vaccinați, cât și din nevaccinați.
Aceste constatări – la nivel național în SUA și în alte state – de natură științifică constituie fundamentul unei importante observații juridice: atât timp cât există un risc dovedit ca o persoană vaccinată să transmită virusul unei persoane nevaccinate, a obliga doar persoana nevaccinată să se testeze pentru a preveni transmiterea virusului constituie aplicarea unui tratament diferențiat în situații similare, ceea ce echivalează cu incidența discriminării. Nu poate fi acceptat ca studenții nevaccinați (care s-ar testa pentru a preveni transmiterea virsului către colegii lor) să se afle în pericolul de a fi infectați de către studenții care s-au vaccinat. În aceste condiții, respectarea principiului egalității de tratament impune ca și studenții vaccinați să fie nevoiți să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR sau rapid pentru a putea participa fizic la activitatea didactică.
Nu în ultimul rând, cel de-al treilea aspect constituie de asemenea o observație de ordin științific: valabilitatea testului RT-PCR este de 72 de ore, în timp ce valabilitatea unui test rapid este de 24 de ore. În aceste condiții, propunerea ca efectuarea unui test de Covid-19 să fie realizată doar o dată pe săptămână nu are niciun fel de acoperire științifică.
Având în vedere cele arătate, se poate concluziona că, pentru a fi corectă din punct de vedere juridic și medical, testarea ca măsură generală de condiționarea a participării fizice la activitatea didactică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
(1) Trebuie realizată testarea tuturor studenților participanți, atât a celor vaccinați, cât și a celor nevaccinați;
(2) Această testare trebuie realizată ținând cont de termenele de valabilitate ale testelor, de 72, respectiv de 24 de ore;
(3) Costurile testării trebuie suportate în integralitate de către Universitatea București, întrucât orice efort suplimentar înseamnă aducerea unei atingeri dreptului la educație a studenților.
Se poate remarca faptul că măsura testării generalizate și permanente ar deveni una deosebit de costisitoare. În aceste condiții, ceea ce credem că se impune este începerea activității didactice în format fizic fără niciun fel de condiționări, dar cu o strictă respectare a regulilor de igienă și de protecție sanitară, precum și a măsurilor de distanțare socială. Acestea și-au dovedit eficiența în prevenirea transmiterii coronavirusului în sesiunea trecută, desfășurată fizic. În fond, fiind în paradigma asimilării Dreptului în vederea aplicării lui, această variantă este si cea prezentă în toate mediile juridice (instanțe, barouri, parchete).”
Sursa: ActiveNews
Abonează-te
Notificare la
guest

0 Comentarii
Feedback instant
Vezi toate comentariile
0
Spune-ți si tu părerea.x