Actualitate

30 de avocați sar în ajutorul studenților de la Drept care se opun vaccinării și testării forțate

Un număr de 30 de avocați au adresat Consiliului Facultății de Drept din cadrul Universității București un memoriu prin care solicită a nu fi încălcate drepturile studenților și a nu se face discriminări în actul de educație prin adoptarea unor restricții „sanitare” în anul universitar 2021-2022, cum ar fi condiționarea accesului fizic la cursuri de vaccinarea sau testarea Covid.

Documentul a fost trimis redacției ActiveNews de unul dintre avocații semnatari, căruia îi mulțumim, publicând integral conținutul memoriului:
C Ă T R E,
CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT – UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
MEMORIU
Astăzi, 07.09.2021, acest memoriu inițiat de un grup de avocați și semnat personal de fiecare dintre acestia a fost transmis CONSILIULUI FACULTĂȚII DE DREPT din cadrul Universității București, solicitându-se acestei redutabile instituții să nu încalce drepturile studenților – viitori practicieni în Drept – și să nu permită discriminări în actul de educație.
Noi, subsemnații avocați, în calitate de practicieni în Drept ori chiar de  părinți ai studenților pentru care luați în discuție în sedința din 9 septembrie 2021 instituirea unor restrictii sanitare discriminatorii, exprimându-ne speranța că nu va fi nevoie să fie apărat, prin demersuri judiciare, dreptul tinerilor la un act educațional fără discriminări sanitare, vă supunem atenției
următoarea premisă
În toată activitatea judiciară, indiferent de tipul sau palierul ei, nu sunt luate în calcul restricțiile pe care le aveti in vedere ca propuneri pentru participarea studentilor la cursuri si seminarii. Instantele, parchetele, sediile de politie sunt pline de persoane – participanti la actul de justitie sau justitiabili –  care nu sunt supuse restrictiilor sanitare pe care le puneti in discutie. Afluxul de oameni este gestionat din punct de vedere pandemic exclusiv prin instituirea unor reguli de igienă si protectie sanitara care nu implică restrictionarea lor la actul de justitie ori, in cazul organelor care o aplică, încălcarea dreptului lor la exercitarea profesiei ori chiar dreptul la muncă.
si următoarele aspecte punctuale:
    1. Referitor opțiunea de testare săptămânală pentru studentii nevaccinați.
Dincolo de lipsa de relevanță a unității de timp propuse, se nasc următoarele încălcări
        1.1. DISCRIMINAREA în raport de studenții vaccinați în egală măsură transmițători ai virusului si care nu sunt supusi obligatiei de testare.
Intrebare: Răspunde juridic Facultatea pentru contaminarea unui student care s-a testat de către un student vaccinat care nu s-a testat?
        1.2. ANIHILAREA caracterului gratuit al învățământului, având în vedere costurile per test, săptămânale pe care trebuie să le suporte un student provenit dintr-o familie cu venit mediu, luând în calcul că se intenționează suportarea acestor costuri de către unitatea de învățământ pentru elevii cu venituri reduse .
Intrebare: care este criteriul obiectiv în baza căruia se stabileste faptul că totalul costurilor lunare cu testarea nu afectează nivelul mediu de viață al unui student?
    2. Referitor opțiunea de vaccinare.
        2.1.  În România vaccinurile sunt înregistrate ca medicamente la Agentia Națională a Medicamentului, deci se supun aceluiași regim juridic și de practică medicală, precum orice medicament.
        2.2. Vaccinarea, la fel ca testarea de altfel, este o intervenție medicală, definită în cuprinsul art. 1 pct. d) din Legea nr. 46/2003: ,,Prin intervenție medicală se înțelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic, preventiv, terapeutic ori de reabilitare;”
        2.3. Conform Legii Drepturilor Pacientului si Codului de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România, nici un act medical nu poate avea loc fără consimtământul pacientului: Legea 46/2003 (Legea Drepturilor Pacientului) art.13: ,,Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală, asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.”
2.4.     Conform Codului de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România art. 11: ,,(1) Nici o intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză. (2) În aceleași condiții, consimțământul se poate retrage în orice moment de către persoana vizată.” Iar conform art. 8 al Codului, pacientul trebuie să beneficieze de maximum de garanții în raport cu situațiile concrete; adică, în condițiile în care există un risc, nimeni nu poate fi obligat să și-l asume împotriva voinței sale;
Întrebarea nr. 1: Garantează Facultatea – la cererea căreia se vaccinează studentul ca să poată participa fizic la cursuri si seminarii – că răspunde pentru orice efect secundar ar putea avea vaccinul ?
Întrebarea nr. 2: Cât de liber asumat este actul vaccinării de către student, sub aspectul consimțământului, atât timp cât el este practic forțat să se vaccineze dacă dorește să participe fizic la cursuri?
Întrebarea nr. 3: Garantează Facultatea – la cererea căreia se vaccinează studentul ca să poată participa fizic la cursuri si seminarii – că nu i se va cere studentului, care îsi asumă riscul vaccinării în scopul nobil de trece prin singura scoala care îi permite să ajungă practician în Drept, să se și testeze ulterior  săptămânal, dat fiind că oricum si el este transmițător de virus ca orice altă persoană umană (vaccinarea eventual protejându-l pe el de ceilalți, dar nu și pe ceilalți de posibilitatea transmiterii de către el a virusului)?
ONORAT CONSILIU,
Facultatea de Drept nu își permite să arunce în derizoriu aspecte juridice esențiale, constituționale. Art. 53 din Constituție arată clar condițiile particulare în care poate opera restrângerea unor drepturi.”(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau libertății.”
Implementarea obligativității vaccinării ori a testării săptămânale care forțează practic vaccinarea, prin amenințarea de a restrânge accesul la educație al studenților încalcă art. 32 al. 1 din Constitutia Romaniei care prevede:,,Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucție și de perfecționare.’’
Potrivit art. 67 din Noul Cod Civil ,,nici o persoană nu poate fi supusă experiențelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenții în scop terapeutic ori în scop de cercetare științifică decât în cazurile și în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege.’’ Or în cazul de față nu există o lege care să prevadă condiții expres și limitativ, ci, dimpotrivă, există o lege care prevede dreptul de a accepta sau refuza o intervenție medicală  indiferent cum se numește ea vaccinare sau testare (art 13 din Legea 46/2003 si art. 67 NCC).
Prin instituirea restricțiilor sanitare de către Facultate s-ar ajunge inclusiv la încălcarea disp. art. 49 al.1 din Constituție care prevede: ,,Copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție și de asistență în respectarea drepturilor lor.’’
La momentul de față, Statul român nu prezintă nici o garanție că, prin administrarea vaccinului în discutie, unei persoane nu i se pune in pericol, pe termen lung, viața și sănătatea (integritatea fizică sau psihică), la fel cum nu există studii certe privind relevanța testării. Cum este respectat în aceste condiții art. 49 alin. 1 din Constituție?
Anexam adresa 10040/2021 a Instituției Avocatului Poporului.
Avocati semnatari:
(semnăturile olografe pot fi prezentate oricând la cerere)
1. Av. Sbârnă Alexandru – Baroul Timiș,
2. Av. Buzgar Adriana – Baroul Cluj
3. Av. Ana – Corina Săcrieru – Baroul Vrancea si Bucuresti
4. Av. Radu Zidaru – Baroul Bucuresti
5. Av.  Nicolau Raluca – Baroul Suceava
6. Av. Radu Mariana – Baroul Buzău
7. Av. Gradinaru Cosmin Florin – Baroul Neamț
8. Av. Rebei Carmen Daniela – Baroul Neamț
9. Av. Cremene Dragoș Petru – Baroul Suceava
10. Av. Maria Lăbunț – Baroul Vrancea
11. Av. Lăbunț Adrian – Baroul Vrancea
12. Av. Diana Duca – Baroul Constanța
13. Av. Martiș Olimpia Beatrice – Baroul Galați
14. Av. Alina Brezan – Baroul Brăila
15. Av. Zaharia Elena – Baroul Neamț
16. Av. Bobîrnac Maria – Baroul Vrancea
17. Av. Bereholschi Anca – Baroul Suceava
18. Av. Balatchi Marcel – Baroul Suceava
19. Av. Croitoru Veronica Marinela – Baroul Suceava
20. Av. Călugăreanu Mihai – Baroul Suceava
21. Av. Ploscaru Adrian – Baroul Vrancea
22. Av. Parascan Mariana – Baroul Suceava
23. Av. Juravle Mariana – Baroul Suceava
24. Av. Zaharia Geanina – Baroul Suceava
25. Av. Doinița Vintilă – Baroul Bucuresti
26. Av. Dobrogeanu Păun Mircea Nicolae – Baroul Bucuresti
27.  Av. Ioana  Marian Christian – Baroul Bucuresti
28. Av. MELNICIUC ANA – Baroul Galați
29. Av. IFRIM NICOLETA – Baroul Galați
30. Av. ALUNA RADU – Baroul Galați

Sursa: ActiveNews

Abonează-te
Notificare la
guest

0 Comentarii
Feedback instant
Vezi toate comentariile